Tidskrift för Schack 1918

Publicerad 9 maj, 2014 av Niklas Sidmar

tfs181-2nI Stockholm inleddes 1918 med en simultanföreställning av E. Jacobson och Gust. Nyholm. Danske Vilhelm Nielsen avled och ägnades mycket utrymme i Tidskrift för Schack nr 3 och Majornas SS firade tioårsjubileum.
I Påsktävlingarna i Lund möttes lag från Köpenhamn, Stockholm, Göteborg och Skåne. Speltiden var sex timmar per parti och oavslutade partier skulle hänskjutas till Kristiania Schacksällskap för avdömning.
Oskar Nilsson blev Göteborgsmästare, SSF:s andra kongress hölls i Göteborg och 100-årsdagen av Adolf Anderssons födelse uppmärksammades.
Om allt detta och mycket därtill stod det att läsa i TfS under 1918! Så ladda ner tidningarna och hugg in på ett smörgåsbord av turneringsreferat, kommenterade partier, studier, historiska artiklar, intervjuer och mycket annat.