Schacket ett fåtal röster från att bli en del av svenska idrottsfamiljen

Publicerad 2 juni, 2021 av Ingemar Falk

Håkan Jalling, ordförande i Sveriges Schackförbund. Foto: Ingemar Falk

Till slut var skillnaden bara ett fåtal röster. Så nära var det att Sveriges Schackförbund kom med i SISU Idrottsutbildarna som verkar i idrottsrörelsen och har tätt knutna band med Riksidrottsförbundet (RF).

Vid Riksidrottsmötet i helgen röstade 75 för schackförbundets ansökan till SISU. 101 var emot och 21 lade ner sina röster. Om bara 14 av de 101 som röstade emot hade bytt sida, ja då skulle Sveriges Schackförbund ha varit en del av SISU i dag.

Ett medlemskap i SISU innebär ett viktigt mellansteg för att i nästa fas få möjlighet att bli fullvärdig medlem i Riksidrottsförbundet – om svenskt schack, distrikt och klubbar skulle vilja gå den vägen.

– Ja, nu går vi händelserna väldigt i förväg, men visst… skulle det komma så långt är det absolut en gedigen utredning och ett kongressbeslut som måste ligga bakom, säger Sveriges Schackförbunds ordförande Håkan Jalling.

Trots röstsiffrorna gav den knappa förlusten på 75–101 en positiv signal till svenskt schack.

Inför Riksidrottsmötet hade styrelsen förordat avslag för Sveriges Schackförbunds ansökan till SISU – men ändå skiljde bara ett fåtal röster när stämman fick säga sitt.

För till exempel Friskis & Svettis blev det omvänt. Stämman gick emot styrelsens förslag och röstade för att inte välja in organisationen i RF.

– Det visar om något att allt är möjligt, säger Håkan Jalling.

Jalling företrädde schacket på Riksidrottsmötet. Varje förbund fick efter det att styrelsen lagt fram sitt förslag till beslut hålla ett anförande på sex minuter och därefter fick andra förbund säga sin mening.

– I mitt tal lade jag största fokus på att huvudet faktiskt tillhör kroppen, säger Jalling. Vi har en stark hälsotrend där vi tränar kondition i löparspåren, musklerna på gym samt äter nyttigt och rätt. Men arbete och träning av hjärnan räknas inte, säger Håkan Jalling och tillägger:

– Vi har såklart ett dilemma med kriteriet som rör fysik aktivitet, men överträffar samtliga andra krav som både SISU och även RF ställer med råge. Jag menar att vi har en påfrestning på kroppen som både visas i kaloriförbrukning och hög puls. Och att det beror på att kroppen arbetar under ett schackparti.

I Facebookgruppen Svenskt schack vidareutvecklar han sitt resonemang:

”Vid Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 antog stämman nya kriterier för att bli antagen som medlem i RF samt i SISU. Kriterierna är olika för dessa. SSF klarar med råge samtliga kriterier som RF ställt upp förutom en som handlar om definitionen av idrott. Definitionen har fyra områden och det är den första som RF tänker mycket traditionellt; 1) Fysisk aktivitet 2) Träning 3) Tävling 4) Välmående. Dessa är desamma för oss som sökte medlemskap i SISU.”

Med årets Riksidrottsmöte i backspegeln känner Håkan Jalling att han hämtat nyttiga erfarenheter inför nästa Riksidrottsmöte 2023.

– Vi skall nu göra en analys av resulatet men det är tydligt att vi måste koppla in mer forskning och redovisa resultat om vi skall söka igen till stämman 2023, säger Håkan Jalling.

– Med den medlemsutveckling vi har inom schacket är samarbete med ett utbildningsförbund som SISU värdefullt både för klubbar, distrikt och på nationell nivå, avslutar han.

På stämman valdes Svenska Padelförbundet och Svenska Islandshästförbundet in i Riksidrottsförbundet som nu har 72 specialförbund samt ytterligare 3 som enbart är medlemmar i SISU.

Sveriges Radio-intervju om schack som sport Forskare: Så krävande är schack