Bedrägeriförsök mot schackklubbar

Publicerad 20 mars, 2020 av Niklas Sidmar

Schackklubbar meddelar att de har utsatts för bedrägeriförsök. Foto: Lars OA Hedlund

Några schackklubbar har rapporterat att de har utsatts för bedrägeriförsök, där någon har försökt att få klubben att göra en utbetalning genom att kontakta kassören i klubben och utge sig för att vara någon annan i organisationen.
Metoden, ”VD-bedrägerier” är vanlig mot företag, och beskrivs exempelvis i en artikel från 2016 i Svenska Dagbladet.
Bedragarna söker på nätet för att hitta mailadresser till rätt personer i klubben, och manipulerar sedan avsändaradressen så att den ser ut att komma från exempelvis någon i styrelsen.
Enklast skyddar man sig mot den här typen av bedrägerier genom att ha tydliga attest- och utbetalningsrutiner, och vi rekommenderar alla att vara uppmärksamma på den här typen av meddelanden.