Fides nya schackregler från 1 juli

Publicerad 2 juli, 2014 av Niklas Sidmar

De schackregler som vi i stort har vant oss vid de senaste 13 åren kommer nu att ändras. Fide gör små justeringar av reglerna vart fjärde år och större ändringar vart 12:e år, det skulle ha gjorts 2013, men nu är det dags. Reglerna börjar gälla 1 juli.

Det är många små justeringar av texten, men också vissa avgörande ändringar av reglerna. De viktigaste nyheterna är hårdare förbud mot mobiltelefon och förlust efter första feldraget i snabbschack.

Här följer några av nyheterna (klicka på “Hela artikeln”). De kompletta reglerna kan du hitta här.

7.5.a Om en spelare flyttar en bonde till sista raden och trycker på klockan, utan att ha ersatt bonden med en annan pjäs, så är draget regelstridigt. Bonden ska bytas ut mot en dam av samma färg som bonden.

7.5.b Nu förlorar man redan efter två ogiltiga drag. För en spelares första ogiltiga drag får motståndaren två minuter extra tid. Efter ytterligare ett ogiltigt drag förlorar spelaren partiet.

11.3 Mobiltelefoner. De senaste fem åren har det (med domarens tillstånd) varit tillåtet att ha med mobiltelefon, om den är helt avstängd. Nu blir det helt förbjudet att ha med mobiltelefon eller dator på tävlingsområdet.
I stället ges nu en möjlighet att ha en lägre bestraffning än förlust av partiet, då en spelare bryter mot mobilregeln
Domaren får också rätt att begära att visitera en spelares kläder och väskor för att söka efter mobiltelefon.

11.9 Nu får spelare rätt att be domaren förklara speciella detaljer av reglerna.

A.1 Tiden för snabbschack ändras till mer än 10 minuter men mindre än 60 minuter per spelare.

A.4.a När snabbschackreglerna gäller, är det nu efter tio drag som man inte kan ändra inställning av klockorna eller felaktigt uppställda pjäser.

A.4.b Ett regelstridigt drag är fullbordat så snart spelaren har tryckt på klockan. Om domaren observerar detta ska han förklara partiet förlorat för spelaren. Om domaren inte ingriper äger motståndaren rätt att kräva vinst, om han inte har gjort sitt nästa drag. Om domaren inte ingriper och spelaren inte kräver vinst, ska det regelstridiga draget gälla och partiet fortsätta.

A.4.d Om domaren observerar att båda kungarna står i schack, eller att en bonde står på promoveringsrutan ska han vänta tills nästa drag har fullbordats. Om ställningen fortfarande är regelstridig ska domaren förklara partiet remi.

B.1 Tiden för ett blixtparti ändras till högst 10 minuter.

G.2 Tidsbegränsad avslutning. Före en tävlings start ska det tillkännages om dessa regler gäller eller inte. Om reglerna ska gälla ska arrangören välja att antingen använda ett system med tilläggstid eller gamla § 10.2, där spelare med mindre än två minuter kvar kan kräva remi, om motståndaren inte kan vinna på normalt sätt.

G.4 Om en spelare vid draget har mindre än två minuter kvar kan han begära att tidsfördröjning eller tidstillägg på fem sekunder införs för båda spelarna.

G.5 Om man inte tillämpar extratid, och spelaren vid draget har mindre än två minuter kvar kan han kräva remi innan kläppen faller. Han får ställa kravet om motspelaren inte kan vinna normalt eller att han inte har gjort något försök att vinna normalt.

G.5.d Om systemet med remikrav används så går nu domarens beslut att överklaga.