Klubbspelet igång i Kristallen

Publicerad 4 september, 2020 av Ingemar Falk

Erik Dingertz och Jonas Mårdell var med och spelade på premiärkvällen. Foto: Lars OA Hedlund

Klubbschacket börjar så sakta komma igång igen. På torsdagen hade Stockholmsklubben Kristallen sin premiär av höstens klubbmästerskap.

16 spelare kom till start och styrelsen och tävlingsledningen hade arbetat fram nedanstående regelverk som åtgärd mot covid-19-smitta. Reglerna kanske kan inspirera andra klubbar som är på gång att starta höstsäsongen:

 • Max 50 personer får vara i lokalen samtidigt.
 • Varje person ansvarar för att hålla god handhygien. Handsprit och plasthandskar tillhandahålles.
 • Person med minsta symtom har ej tillträde till lokalen. Vi har ett luftigare spelschema än vanligt med minst en hängrond mellan varje ordinarie rond. Detta för att i högre grad möjliggöra att deltagare kan känna att de ska avstå från spel vid minsta symtom. Vid symtom måste spelaren informera tävlingsledning och motståndare FÖRE rondstart.
 • Personer i riskgrupper, som inte har antikroppar, avråds från deltagande.
 • Det finns en smittoansvarig, med uppgift att se till att regelverket efterföljs. Det är Mikael Näslund, som också fungerar som domare. Mikael kommer inte att spela själv, utan helt koncentrera på regelefterlevnad.
 • Borden placeras med avstånd mellan varandra. 
 • Spelarna ska hålla minst en meters avstånd. Det är båda spelarnas ansvar. Endast den som är vid draget får luta sig över brädet och stödja sig mot bordet.
 • Det är inte tillåtet att äta i lokalen.
 • Kaffe och te kommer att erbjudas.
 • Vi vädrar inför och under spel.
 • Juniorerna avslutar sin träning prick klockan 18:00 och ställer undan den materiel de har använt.
 • KM-deltagarna har tillträde från 18:15. Kommer du tidigare, vänta utanför entrén. Undantag är tävlingsledning och klubbvärd, som kan komma från 18:00 för att förbereda kvällens spel. Vi planerar att använda annan spelmateriel än den som juniorerna har använt.
 • Varje spelpar ställer undan efter avslutat spel. Med borden placerade på avstånd blir störningsrisken begränsad. Ingen efteranalys kan ske.
 • En klubbvärd behövs under ordinarie spelronder. Dennes fokus blir kaffe- och teservering.