Tidskrift för Schack 1916

År 1916 hade Sveriges Schackförbund ännu inte bildats, men Stockholms Schacksällskap firade redan femtio år vilket ägnades stor uppmärksamhet i årets sista nummer. TfS berättade också om årsmötesförhandlingar, lagmatcher och tävlingar från klubbar runt om i landet. Varje nummer innehöll ett stort antal partier och såväl studier som teoriartiklar och problem bereddes plats i årets utgivning. Nordiska Schackförbundet höll sin sjunde kongress i Köpenhamn och kongresstävlingar spelades i tre klasser med huvudsakligen nordiska deltagare. I Mästarklassen deltog dock en holländare och en schweizare, och det blev också P.F. Johner från Schweiz som vann tävlingen.

Klicka på omslagsbilden för att bläddra i numret, eller på länken under för att ladda hem hela numret som en PDF.

#1-2/1916: PDF
#3-4/1916: PDF
#5-6/1916: PDF
#7/1916: PDF
#8-9/1916: PDF
#10-11/1916: PDF
#12/1916: PDF