Valberedningen behöver nya namn

Publicerad 19 mars, 2014 av Kent Vänman

ssf120SSF:s valberedning har påbörjat arbetet inför sommarens kongress. Några av styrelseledamöterna ställer inte upp för omval, så det behövs nya namn.

Att vara styrelseledamot i SSF är ett ideellt uppdrag och förbundet har en arbetande styrelse. Som ledamot blir man oftast ansvarig för någon kommitté eller projekt, som tar viss tid. Det är vanligen fyra styrelsemöten per år (lördag/söndag) förutom mötet vid kongressen. Inom Schacksverige finns det många kompetenta och intresserade personer. Svårigheten brukar vara att hitta den tid som uppdraget tar. För den som är beredd att bidra med sin tid och sitt engagemang är det ett intressant uppdrag där man får vara med och påverka utvecklingen av svenskt schack.

Valberedningen har inte samma formella deadline som gäller för motioner till kongressen. Men för att få tid att ta ställning till olika förslag vill man få in dem senast den 17 april. Du kan välja att maila till hela valberedningen eller ta kontakt med någon av de fyra ledamöterna. Kontaktuppgifter till valberedningen finns här.