Mats Eriksson 1958-2022

Publicerad 25 januari, 2022 av Niklas Sidmar

Foto: Lars OA Hedlund

“Det var med starka känslor jag läste informationen på SS Manhems hemsida att Mats Eriksson avlidit. Det är en stor förlust för svenskt schack och självklart en stor förlust för SS Manhem och för Göteborgs SF. Mats har varit en förebild för mig som schack- och ungdomsledare. Otal gånger har jag varit på Vegagatan och sett Mats ”in action” och sett Mats förmåga att ta sig an och synliggöra barn och ungdomar under alla de tävlingar han lett genom åren. Hans klingande ”Mina vänner …” kan jag fortfarande höra när jag tänker på Mats. Tack Mats för allt du gjort i styrelser, kommittéer och tävlingar. Ditt stora engagemang har gjort skillnad och kommer att leva kvar. Det har varit en ynnest att få lära känna dig och jag tänker nu också på alla barn, ungdomar och vuxna som fått sin schackliga inspiration av dig. Oavsett klubbtillhörighet. Du är saknad. Mina tankar går till dina anhöriga, men också till alla dina vänner i SS Manhem och till styrelsen under Harald Berggren Torells ledning.”

Håkan Jalling
Förbundsordförande