Tingsrättens dom i stämningsärende står fast

Publicerad 16 september, 2014 av Niklas Sidmar

I juni beslutade Norrköpings tingsrätt att ogilla den talan från Andris Kraulis, SK Team Viking, som gick ut på att Kraulis borde tilldömas 20.000 kronor av SSF som en följd av ett allsvenskt protestärende från 2013. Beslutet överklagades av Kraulis till hovrätten som nu har slagit fast att man inte beviljar prövningstillstånd för ärendet och att tingsrättens dom därmed står fast.