Tidskrift för Schack 1916

Publicerad 23 maj, 2014 av Niklas Sidmar

tfs161-2nÅr 1916 hade Sveriges Schackförbund ännu inte bildats, men Stockholms Schacksällskap firade redan femtio år vilket ägnades stor uppmärksamhet i årets sista nummer. TfS berättade också om årsmötesförhandlingar, lagmatcher och tävlingar från klubbar runt om i landet. Varje nummer innehöll ett stort antal partier och såväl studier som teoriartiklar och problem bereddes plats i årets utgivning. Nordiska Schackförbundet höll sin sjunde kongress i Köpenhamn och kongresstävlingar spelades i tre klasser med huvudsakligen nordiska deltagare. I Mästarklassen deltog dock en holländare och en schweizare, och det blev också P.F. Johner från Schweiz som vann tävlingen.
Om allt detta och mycket därtill stod det att läsa i TfS under 1916! Så ladda ner tidningarna och hugg in på ett smörgåsbord av turneringsreferat, kommenterade partier, studier, historiska artiklar, intervjuer och mycket annat.