Protokoll från CS-möte 6-7 september

Publicerad 15 september, 2014 av Niklas Sidmar

ssf120Protokoll från styrelsens möte helgen 6-7 september är publicerat och kan läsas här.
Första dagen av mötet ägnades åt en workshop om hur svenskt schack kan se ut i framtiden, under ledning av Johanna Valentin. Andra dagen fattades bland annat beslut om kommittéstruktur och kommittésammansättningar, där Skolkommittén delades upp i en ny Skolkommitté, som främst hanterar skolklubbar och utbildningsfrågor, samt Ungdomstävlingskommittén, som hanterar Schackfyran och övriga ungdomstävlingar. Nathalie Sundesten Landin kvarstår som ordförande i SK, medan Mats Sjödin blir ordförande för UTK.
Dessutom skapades en ny kommitté med uppgift att ta hand om utveckling av klubbschack och andra breddfrågor under ledning av Cajsa Lindberg. Inga ledamöter är ännu utsedda och den som är intresserad av att arbeta med dessa frågor är välkommen att kontakta Cajsa.