Kongressens parentation

Publicerad 6 maj, 2014 av Niklas Sidmar

ssflogoSveriges Schackförbunds kansli önskar uppgifter om avlidna medlemmar till parentationen vid sommarens kongress i Borlänge. Dessa skickas till kansliet@schack.se, gärna kompletterade med en kort biografi.