Bidragsbeloppen för 2014 är klara

Publicerad 19 mars, 2014 av Niklas Sidmar

ssf120Bidragsbeloppen för medlemsbidrag, klubbidrag och aktivitetsstöd är klara. Klubbarna kommer att få 40 kr för varje bidragsberättigad medlem och 234 kr för varje bidragsberättigade aktivitet. Distrikten får 487 kronor för varje registrerad ungdomsklubb.
Alla bidrag baseras på verksamhet och medlemmar under 2012.
SSF:s bidragsregler
Bidragen betalas ut under den här veckan förutsatt att klubbens eller distriktets kontonummer finns angivet i medlemssystemet, eller har meddelats till kansliet på annat sätt.