CS-protokoll 8 februari

Publicerad 12 februari, 2014 av Niklas Sidmar

ssf120Protokoll från helgens styrelsemöte är nu publicerat och finns här. Som redan har meddelats utsågs Sunne till SM-ort 2015 och Stockholm till SM-ort 2017. I övrigt ägnades mötet till stor del åt ekonomi. Bokslutet för 2013 är i stort sett klart och visar ett överskott på ungefär 600.000 kronor, och eftersom det statliga bidraget blivit högre än väntat budgeteras med överskott även 2014.
-Dessa överskott hjälper oss ytterligare att nå en betryggande nivå på det egna kapitalet, i enlighet med förbundets långsiktiga plan, säger SSF:s ordförande Carl Fredrik Johansson.
Två kommittéer fick ny ordförande i helgen, i Skolkommittén ersätts André Nilsson av Lennart Beijer, och i Elitkommittén tar Sverrir Thor över ordförandeskapet från Anders Pettersson.