Sveriges Schackförbund                                                                   Protokoll

Tävlingskommittén                                                                           2005-04-09

 

Tid                                      Kl. 17.00-19.30

Plats                                   Scandic Hotel Continental, Stockholm

 

Närvarande                       Björn Ansner, ordförande

                                           Sven-Olof Andersson           § 6 och § 9

Jonas Burman

                                           Mats Eriksson

                                           Adriana Krzymowska

                                           Tapio Tikkanen                 

 

§ 1 Mötets öppnande       

Björn hälsade alla välkomna till Stockholm och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare och justeringsman

Jonas utsågs till sekreterare för mötet med Björn som justeringsman.

 

§ 3 Dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes.

 

§ 4 Internationella tävlingar

a) Lag-EM

Lag-EM 2005 kommer att spelas i Göteborg 30/7-7/8. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga 53 medlemsländer i ECU i nästa vecka. Sverige kommer att ställa upp med två lag i vardera dam- och herrklassen, laguttagningen pågår. Ett tredje svenskt lag kommer att finnas på plats om antalet startande lag blir udda i någon av klasserna. Det blir i så fall av karaktären utvecklingslag med lovande ungdomar. Får laget inte spela med i turneringen bereds lagmedlemmarna plats i Gothenburg Open, som spelas parallellt med huvudturneringen. Den senaste ekonomiska prognosen för lag-EM pekar på ett underskott på drygt 200 000 kronor, baserat på att 70 lag ställer upp.

 

b) Individuella EM, öppna klassen

Årets individuella EM, öppna klassen, kommer att spelas i Warszawa, Polen 17/6-3/7. Turneringen kolliderar med starten av SM vilket kan medföra att första ronden i SM-gruppen måste skjutas upp för någon spelare. Evgenij Agrest och Ulf Andersson har tillfrågats om de vill representerar Sverige i tävlingen (Det blev slutligen Ulf Andersson och Lars Karlsson som kommer att spela varför inga ändringar behöver göras i spelschemat för SM.).

 

c) Individuella EM, damer

Årets individuella EM, damklassen, kommer att spelas i Chisinau, Moldavien 10/6-25/6. Pia Cramling är ende svenska representant med Juan Bellon som sekundant.

d) NM

Avgörs i Vammala, Finland, i slutet av sommaren. Varje nordisk federation har förbundit sig att stå kostnaderna för två herrar, två damer och en veteran. I samband med mästerskapstävlingarna avgörs även spel i en öppen klass.

 

e) Landskamp, herrar och damer

För att fira 100-årsjubiléet av unionsupplösningen med Norge spelas i Karlstad 4/6-5/6 en landskamp mot Norge. Fem spelare/lag i separat dam- respektive herrtävling, dubbelrondigt är konceptet. Partierna kommer förhoppningsvis att kunna sändas live på nätet. Landskampen är också tänkt som en uppladdning inför Lag-EM.

 

f) Landskamp, pojkar (4-nations)

Fyrnationskampen kommer att spelas i Sverige i höst. Deltagande lag brukar vara Danmark, Norge, Finland och Sverige. Björn undersöker om Finland är intresserade av att delta, intresset därifrån har varit lite klent på senare år. Mats fastställer speldatum efter samråd med övriga länder.

 

g) Landskamp, flickor

Fjolårets tävling blev försenad och flyttad till 2005. Den avgjordes i Mölndal nyligen där resultatet efter stor spänning blev 24-24 mellan Sverige-Norge. Det var svårt att få fram deltagande lag från andra länder så därför är en dubbellandskamp mot Norge igen detta år högst trolig. Norge har förbundit sig att vidtala andra länder, Mats stöter på Norge i frågan.

 

h) Internationella mästerskapsturneringar, pojkar och flickor

Ungdoms-VM, Belfort Frankrike 18/7-29/7. För närvarande är ingen uttagen. De yngre spelare som är intresserade av att själva betala resan får information via SSF:s hemsida om tävlingen.

 

Junior-VM, Istanbul Turkiet 8/11-21/11. Sverige ställer upp med en deltagare i pojkklassen och en deltagare i flickklassen.

 

Ungdoms-EM, Herceg Novi Serbien Montenegro 13/9-24/9. Tävlingen utlyses på SSF:s hemsida av Tapio när inbjudan kommer.

 

i) Övriga internationella tävlingar

Här fanns inget att rapportera. Konstaterades att vi får få inbjudningar överhuvudtaget från andra länder numera.

 

§ 5 Nationella tävlingar

a) Juniorallsvenskan

För närvarande finns ingen arrangör för tävlingen, som avgörs i november. Jonas annonserar i TfS efter intresserade att hålla i tävlingen. Eventuellt bör vi byta datum för att undvika krock med JVM i Istanbul. TK beslöt att ta bort regeln att få spela juniorallsvenskan med utländska spelare, Jonas ändrar tävlingsbestämmelserna.

 

b) Kadettallsvenskan

Kvalificeringarna spelas i Hägersten och Lund i maj 2005. Finalen avgörs i augusti med något av finallagen som arrangör.

 

c) Talangjakten

Talangjaktens final spelas i Norrtälje nästa helg. Mycket tyder på ca 100-talet deltagare vilket är normalt. 2006 är Rockaden Stockholm intresserade av arrangemanget.

 

d) Övriga nationella tävlingar

Inget att rapportera.

 

§ 6 Veteranschack

TK diskuterade hur uttagningen till Veteran-SM ska ske i framtidien. 2005 års tävling innebär ett ökat antal deltagare. TK beslöt att föreslå styrelsen att de fyra bäst placerade från förra årets VSM-grupp + de två Veteran Allmänsegrarna är direktkvalificerade. Övriga 14 tas ut efter rating. TK föreslår att samma princip ska gälla som vid uttagning till Mästarelit. Gunnar Lundberg har meddelat att han vill avgå från TK:s Veterangrupp. TK beslutade att välja in Håkan Åkvist, Eksjö, i hans ställe.

 

§ 7 SM 2005

SM 2005 spelas i Göteborg 2/7-17/7. Inbjudan är utskickad och SM-gruppen är uttagen. Uttagningsprinciper för en utökning av Veteran-SM beslutas av SSF:s styrelse (se § 6 ovan).

 

§ 8 TK-organisation

Björn gick igenom ansvarsområdena inom Tävlingskommittén. Tapio Tikkanen övergår till Regelkommittén där han kommer att efterträda Ulf Norevall som Ratingofficer. Tapio har lovat att under en övergångsperiod hjälpa till med resebeställningar för ungdomstävlingar medan TK letar efter en annan lösning. Adriana utsågs till informationsansvarig inom TK, främst via SSF.s hemsida där TK har en egen länk.

 

§ 9 Övriga frågor

Budget 2005

 

Björn gick igenom budgeten för 2005.

 

Hallsbergsturneringen

 

Framtiden för Hallsbergsturneringen diskuterades. Arne Nyberg har aviserat att han efter 40 år vill avgå som turneringschef. TK uttryckte sin stora uppskattning och beundran för det engagerade och för svenskt schack så betydelsefulla arbete som Arne lagt ner på turneringen under dessa år. Björn fick i uppdrag att undersöka hur de lokala arrangörerna ser på turneringens framtid.

 

§ 10 Mötets avslutande

Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Björn passade samtidigt på att framföra ett tack till Tapio Tikkanen för hans tid i Tävlingskommittén och till Gunnar Lundberg för hans tid i Veterangruppen.

 

Vid protokollet                                                               Justeras

 

 

 

Jonas Burman                                                                  Björn Ansner