Sveriges Schackförbund                                                                      Protokoll

Tävlingskommittén                                                                             2003-04-25

 

Tid                                      Kl. 15.25 – 19.10

Plats                                    Hotel Gothia Towers, Göteborg

 

Närvarande                         Björn Ansner, ordförande

                                            Jonas Burman

                                            Mats Eriksson

                                            Tapio Tikkanen

 

Adjungerade                       Erik Degerstedt

Ingemar Eriksson                  utom § 4a-f, § 9-11.

                                           

§ 1 Mötets öppnande        

Björn hälsade alla välkomna till Göteborg och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Jonas utsågs till sekreterare för mötet och Björn till att justera protokollet.

 

§ 3 Dagordning

Den utskickade dagordningen fastställdes med tillägget TK:s hemsida under övriga frågor.

 

§ 4 Internationella tävlingar

a) Individuella EM

Individuella EM för damer skulle avgjorts i Antalya, Turkiet men ställdes in p g a kriget i Irak. Tävlingen är flyttad till Istanbul, Turkiet i juni och avgörs parallellt med herrarnas turnering. Sverige ställer upp med Pia Cramling, dessutom delvis självfinansierat spelar Viktoria Johansson, Eva Jiretorn och Christin Andersson. I herrklassen har Ulf Andersson och Evgenij Agrest tackat ja medan Stellan Brynell fortfarande funderar. Om det passar har Juan Bellon fått en förfrågan om att ställa upp som förbundskapten för damerna. Tävlingarna gäller som kvalificering till VM i december 2003. Björn anmäler våra lag senast den 30 april.

 

b) NM

Herrtävlingen spelas i Århus 4-14 september som en Bergerturnering med 12 deltagare. Sverige har 2 platser. Damtävlingen avgörs i Stockholm 2-10 augusti med 2-3 svenska platser. Veteran-NM hålls i Sönderborg, Danmark 11-19 oktober. Då tävlingskommittén varit lite dålig på att göra reklam för veteranturneringar beslöts att Björn sammanställer ett informationsblad om de viktigaste tävlingarna samt dessutom sätter ihop en ratinglista för veteraner. I Sveriges Schackförbunds styrelse är det Sven-Olof Andersson, Östersund som bevakar veteranfrågorna.

 

c) Mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar

Förestående tävlingar är bland annat JVM för 20-åringar i Nakhichevan Azerbajdzjan 21/6-4/7, Ungdoms-EM i Budva Montenegro 12/9-24/9, Ungdoms-VM i Halkidiki Grekland 23/10-2/11, Kadett-OS i Denizli Turkiet 2/8-10/8 och Juniorlag-EM i Balatonlelle Ungern 18/7-27/7. De tre första försöker vi vara med i – Mats sköter uttagningarna och beräknas vara klar till 15 maj. Vi annonserar i TfS och på hemsidan, genom Tapios försorg, om vilka turneringar som finns och som man själv kan anmäla sig till.

d) 4-nationskamp för pojkar och flickor

Flickornas nationskamp avgjordes i Oslo under påskhelgen delvis med ett nytt upplägg. Sverige, Norge, Polen och Tyskland ställde upp med två lag var. Tanken var också att fyra gästländer skulle bjudas in men av det blev intet denna gång. I varje lag ingick 2 juniorer och 2 kadetter. Sverige belade platserna 5 och 6. Sverige II kom faktiskt före Sverige I med 5p/12 respektive 4p/12. Vann gjorde Tysklands förstalag med maximala 12p/12. Bäste svenske poängplockare blev Elinor Frisk med 3,5p/5. Oklart var nästa års arrangemang skall gå av stapeln – Sverige vill vara sist i arrangörscykeln. Pojkarnas tävling avgörs i Finland sista helgen i augusti – fortfarande oklart var då ingen inbjudan sett dagens ljus ännu. Klart är också att pojkkampen 2004 spelas i Norge och först 2005 i Sverige.

 

e) Lag-EM 2005

Tre platser konkurrerar om arrangemanget. Förutom Göteborg även Istanbul och Kreta. ECU:s styrelse kommer att få en presentation av Göteborg och spellokalen Svenska Mässan under morgondagen. Förevisningen hålls av Göteborg&Co, Sveriges Schackförbund och Göteborgs Schackförbund. Beslutet var arrangemanget hamnar tas vid ECU:s kongress i Plovdiv, Bulgarien i mitten av oktober 2003.

 

f) Övriga internationella tävlingar

Öppna Norska juniormästerskapet har spelats. Slutsegern gick till Magnus Carlsen, Asker på 7p/7(!) Bäste svensk blev Amir Mohammadi, Skara SS med 5p. Totalt deltog fyra svenskar. Noterades också att en inbjudan från Stork Young Masters i Holland kommit.

 

§ 5 Nationella tävlingar

a) SM 2003

Arrangörerna har skickat ut en inbjudan till de senaste två årens deltagare samt till alla svenska klubbar. SM-gruppen är klar till 13/14 återstår gör ett klartecken från Evgenij Agrest, Sollentuna SK. Jonas och Björn måste stämma av och boka upp logi för SM-gruppens spelare. I övrigt flyter förberedelserna på. Enda orosmolnet just nu är grupplogin för storklubbarnas juniorer där Umeå Kommun kommit med ett skambud för att hyra ut en skola i centrum i två veckor.

 

b) SM 2004-2006

Spelas i Göteborg alla år som en del i uppgörelsen mellan SSF och Göteborg SF om Lag-EM.

 

c) Juniorallsvenskan

Avgörs 14-16 november oklart var. Jonas annonserar i TfS om att vi söker arrangörer, Tapio lägger upp en blänkare om att vi söker arrangörer på TK:s hemsida.

 

d) Kadettallsvenskan

Går av stapeln i början av maj i Hägersten och Linköping. Svårigheten att få arrangörer gjorde att vi ruckade på regeln om att det måste vara minst 35 mil mellan kvalorterna. Hittills få lag anmälda trots att anmälningstiden egentligen gått ut, vi tror att lag kommer att efteranmäla sig. Jonas har beställt priser som kommer att skickas direkt till arrangörerna. Finalen i augusti arrangeras av någon av finalklubbarna, vilken bestäms senare.

 

e) Talangjakten

Avgjordes i Sandviken med 101 deltagare. Vann gjorde gotlänningen Adam Scheid, Kruttornets SK på 7,5p/8. Till nästa år måste spelschemat ses över – det blev onödig övernattning för Stockholmsklubbarna denna gång eftersom personlig anmälan var satt till kl. 09.15. Jonas måste prata med arrangörerna för att få en ekonomisk slutredovisning av tävlingen.

 

f)  Öppna Flick-SM

Spelas i Göteborg 11-19 juni. Målsättningen är att få fler startande detta år. Mats pratar med Conny Holst, Limhamns SK om de bästa svenska flickorna som anmäler sig till Limhamnsturneringen (som oturligt krockar i tid) kan spela ÖFSM istället.

 

g) Övriga nationella tävlingar

Fanns inget att rapportera.

 

§ 6 Ekonomi – utfall 2002 och budget 2003

TK:s utfall 2002 pekar på mer minus än budgeten för 2002. Orsaken är bland annat att i vissa fall har ingen fakturering gjorts för de juniorresor där SSF förskotterat biljetter för föräldrar och/eller juniorer som egentligen rest på egen hand. Mats och Ingemar får titta på detta snarast – gäller även några år bakåt – och fakturera dem det berör. För framtiden beslutade vi att plocka in en prelimär avgift från dem som egentligen skall betala själva och sedan göra en slutredovisning omgående efteråt. Dessutom verkar kontot ”Turneringsbidrag” ha för höga kostnader – felbokföring?

 

§ 7 Bidragsansökningar

En bidragsäskan från Limhamns SK förelåg. LSK ansökte om ett bidrag på 30 000,- för 9:e upplagan av Limhamns internationella juniorturnering, 13-19 juni. Beslöts att bidra med 15 000,- i förlustgaranti i likhet med tidigare år. Björn deltog inte i beslutet.

 

§ 8 Juniorlandslaget, internetträning och resa

Internetträningen fungerar bra. Vi har för 2003 betalt Dan Östergaard för kontraktet med Centra (som står för den tekniska utrustningen) men avtalet har sedan en tid tagits över av Jesper Hall. Björn får prata med Jesper angående ersättning samt med Dan om en eventuell återbetalning av pengar för ej fullföljt kontrakt. Fjolårets juniorlandslagsresa till en turnering i Pardubice, Tjeckien var lyckad. Tanken är att försöka komma iväg i år igen i slutet av juli. Stellan Brynell och eventuellt Björn Ahlander kan tänkas bli ledare. Vi står för deras kostnader samt lämnar 1 000,- i bidrag/juniordeltagare.

 

§ 9 Fritt forum – diskussion om Tävlingskommitténs verksamhet

En fråga som väckts av CS för att ifrågasätta om vi har den rätta kommittéindelning inom SSF, jobbar med rätt frågor inom respektive kommitté samt är rätt bemannade.

 

Inom TK konstaterade vi att vi har lagom att göra och att fyra ledamöter är idealiskt. Vi kan dock tänka oss att ta in en ungdom för att sänka medelåldern – denne person skulle kunna ta hand om hemsidan och protokollskrivning. Då vi har en klart avgränsad ansvarsfördelning inom kommittén medför detta få möten. I grova drag sköter Björn idag SM-frågor, seniorfrågor samt är förbundskapten, Mats inter- och nationella juniorfrågor, Tapio hemsidan och resebeställningar och Jonas skriver protokoll och sköter de nationella juniortävlingarna som hör under TK. Trots en del inkonsekvens som t ex att SM hör hemma under flera kommittér så tycker vi nuvarande arbetsuppgifter, vad TK anbelangar, är riktiga. Om vi vill vara självkritiska har det varit halvdåligt med en aktiv utveckling av verksamheten på senare år. Det enda som egentligen utvecklats är elitjuniorträningen över internet som å andra sidan varit väldigt lyckat. Att ta tag i framöver finns bland annat en översyn av tävlingsbestämmelserna för SM samt veteranschacket som blir alltmer populärt.

 

§ 10 Övriga frågor

a) TK:s hemsida

Tapio har lagt ut inbjudningar (både nationella och internationella), resultat och protokoll på vår hemsida som ligger under www.schack.se. Efterfrågad information som nu samlats på ett ställe. Vi diskuterade om någonting saknades på sidan och beslöt att även lägga ut vår ansvarsfördelning inom kommittén. Jonas sitter på den och skickar den till Tapio.

 

b) Nästa möte

Vi försöker ha ett budgetmöte någon gång i september.

 

§ 11 Mötets avslutande

Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                                  Justeras

 

 

 

Jonas Burman                                                                  Björn Ansner