Sveriges Schackförbund                                                                      Protokoll

Tävlingskommittén                                                                             2002-10-12

 

Tid                                      Kl. 18.30 – 20.00

Plats                                    Olympia, Helsingborg

 

Närvarande                         Björn Ansner, ordförande

                                            Jonas Burman

                                            Mats Eriksson

                                            Tapio Tikkanen

                                           

§ 1 Mötets öppnande        

Björn hälsade alla välkomna till Helsingborg och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Jonas utsågs till sekreterare för mötet och Björn till att justera protokollet.

 

§ 3 Dagordning

Den av Björn på mötet presenterade dagordningen godkändes.

 

§ 4 Aktuella tävlingar

Björn rapporterade från World Cup för damer i Indien. Efter två ronder hade Pia Cramling 1,5p.

 

§ 5 Internationella tävlingar

a) OS

Avgörs 25/10-11/11 i Bled, Slovenien. Herrlaget består av Evgenij Agrest, Ulf Andersson, Jonny Hector, Emanuel Berg, Stellan Brynell och Tiger Hillarp-Persson. I damlaget ingår Svetlana Agrest, Viktoria Johansson, Eva Jiretorn och Christine Andersson.

 

b) NM

NM 2003 har gått ut på anbud med två sökanden; Köpenhamn (Politikken Cup) och Stockholm (sommarturneringen). Slutlig arrangör utses på NSF:s styrelsemöte i samband med OS i Bled.

 

c) Mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar

Ungdoms-EM spelades i Spanien. I P18 tog Hans Tikkanen 4p, i P16 tog Daniel Semcesen 4p och i F16 tog Sofi Davidsson 3p. På egen bekostnad deltog Erik Karlsson i P14 (2,5p) och Ragna Lövgren i F12 (4,5p). Sekundant var Tiger Hillarp-Persson. Närmast väntar Ungdoms-VM i Grekland 14-25/11. Sverige ställer upp med Linus Olsson (P18), Kezli Ong (P16) och eventuellt Anahita Attaran (F14) som ej lämnat definitivt besked till Mats ännu. På egen bekostnad deltar Erik Jakobsson (P18) och Anders Åsberg (P18). Stellan Brynell blir sekundant. Junior-VM spelas i Indien 8-21/12. Deltagare från Sverige blir Pontus Carlsson, Veronica Breen och Jonas Eriksson. Klart är också att både Junior-VM 2003 och Ungdoms-VM 2004 spelas i Indien. Vi hade inga spelare med i Kadett-OS eller Junior-EM.

 

 

 

 

d) 4-nationskamp för pojkar och flickor

Sverige vann för andra gången i rad fyrlandskampen för pojkar som avgjordes i Århus, Danmark i september. I laget ingick Hans Tikkanen, Linus Olsson, Fredrik Andersson, Lars Månsson, Philip Landgren och Bo Lindberg. En flicklandskamp mot Norge i Skänninge också i september slutade så här; på juniorborden förlust 5-11, på kadettborden seger 11,5-4,5 samt på miniorborden seger med 15-1. Från 2003 (Norge) testas ett nytt upplägg på flicksidan där två lag var från kärnländerna Norge, Polen, Sverige och Tyskland uppmanas delta tillsammans med att arrangören försöker bjuda in ytterligare fyra länder – inalles 12 lag. Vi vill arrangera senare i den här cykeln (ej 2004). Björn tar upp detta på NSF:s styrelsemöte i Bled, Slovenien.

 

e) Övriga internationella tävlingar

Intet att rapportera.

 

§ 6 Nationella tävlingar

a) SM 2003

Avgörs i Umeå 28/6 – 13/7. Ett slags kontrakt med respektive parters förpliktelser måste skrivas mellan SSF och SK Rockaden Umeå. Björn fixar detta med arrangören. Tävlingsregler att fundera över är bl a antalet deltagare och spelform för veteran-SM (8 eller 10 spelare, eller varför inte en monrad-/schweizergrupp?!), en speciell Dam-SM-grupp, införande av klass 4 samt kvalificeringen i juniorkvalet – tre spelare upp kanske är för många. Björn tittar över dessa frågor.

 

b) Juniorallsvenskan

Avgörs i Göteborg 8-10/11. Inbjudan finns i pappersform dock ej distribuerad ännu av kansliet. Jonas får i uppdrag att fixa så att inbjudan läggs ut på SSF:s hemsida. Jonas beställer också priser till tävlingen. Falköpings SS har för få spelare för att delta i tävlingen men kan tänka sig att ställa upp utom tävlan med ett tillsammans med Floby SS blandat lag. Vi ser helst att lag kommer från samma klubb men har inget att erinra mot att Falköping/Floby får delta utom tävlan i Göteborg.

 

c) Kadettallsvenskan

Limhamns SK vann sommarens final i Stockholm i augusti. Jonas har i uppdrag att skaka fram nya arrangörer till kvalspelet i maj 2003.

 

d) Talangjakten

Klart att tävlingen avgörs i Sandviken i april 2003. Närmast på tur ligger att tillsammans med arrangören sätta ihop en inbjudan.

 

e) Öppna Flick-SM

Avgjordes i Göteborg med 12 deltagare varav fyra svenskor. Viktor Bashkite, Estland vann på 8p och bästa svenska blev Maria Karlsson på femteplats med 6p. Tanken till nästa år är att försöka bjuda in fler spelare då främst svenskor.

 

f)  Övriga nationella tävlingar

Intet att rapportera.

 

7) Tränarpärmen och kurser

Evgenij Agrest och Jesper Hall har presenterat sitt unika material på fyra platser i landet; Umeå (23 deltagare), Göteborg (17), Malmö (14) och Stockholm (5). Träffarna har varit lyckade och säkert nyttiga för kursdeltagarna när det gäller att lära sig metodiken hur man använder Tränarpärmen på bästa sätt. Från kansliet har en rekvisition distribuerats, där klubbarna uppmanas att rekvirera ett exemplar av träningspärmen gratis (endast betala frakten).

 

8) Ekonomi – budgetäskande för år 2003

Björn tar fram ett budgetförslag som han skickar ut till övriga i kommittén för remiss. Detta bör ske i så pass god tid att Björn sedan hinner sammanställa eventuella ändringar innan CS-mötet i slutet av november.

 

 

9) Bidragsansökningar

En bidragsäskan på 30 000,- från Hallsberg angående Hallsbergsturneringen förelåg. Vi beslöt, i enlighet med budget, att bevilja turneringen ett bidrag om 30 000,-. Mats berättade att SS Manhem är på gång med en bidragsansökan för Manhem Open.

 

10) Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

 

§ 11 Mötets avslutande

Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                                  Justeras

 

 

 

Jonas Burman                                                                  Björn Ansner