Sveriges Schackförbund                                                                      Protokoll

Tävlingskommittén                                                                             2002-04-26

 

Tid                                      Kl. 17.00 – 20.00

Plats                                    Elite Grand Hotel, Norrköping

 

Närvarande                         Björn Ansner, ordförande

                                            Jonas Burman

                                            Ingemar Eriksson (fram t o m §8)

                                            Mats Eriksson

                                            Tapio Tikkanen

                                           

§ 1 Mötets öppnande        

Björn hälsade alla välkomna till Norrköping och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Jonas utsågs till sekreterare för mötet och Björn till att justera protokollet.

 

§ 3 Föregående protokoll

Föregående TK-protokoll från Göteborg 011026 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 4 Dagordning

§12b i den utsända dagordningen ”Projektbidrag för produktion av boken Kajsa i Schacklandet” behandlade vi redan på förra mötet varför den utgick. Istället förelåg en ansökan om bidrag till den internationella damturneringen i Stockholm i augusti som vi satte upp som §12b. Under övriga frågor tillkom bl a frågan om elitlägerstöd.

 

§ 5 Ekonomiuppföljning 2001

Konstaterades att TK överskridit budget med 326 tkr för 2001. Vissa kostnader borde ha periodiserats, gäller bl a den extra fyrförbundskamp (tävlingen skulle avgjorts 2000) som spelades 2001 samt framtagandet av träningsmaterial under utveckling 2000 som beviljades redan året före. Nordiska SF beslutade också att varje landsförbund skulle stå deltagande för ett visst antal spelare vid NM och veteran-NM vilket inte heller fanns i vår budget. EM-tävlingarna blev dyrare än beräknat bl a efter att förutsättningarna ändrats.

 

Faktureringen av medföljande vid utlandsresor har inte heller fullgjorts i alla avseenden. Mats fakturerar snarast obetalda resor gjorda 2000 och Tapio motsvarande 2001. I framtiden bör fakturering i förväg övervägas. Vi beslöt att spelare som ej reglerat skulder för sig själv eller medföljande ej tas ut till landskamper i fortsättningen så länge skuld föreligger.

 

Den nya avgiften i Talangjaktsfinalen har inte heller betalats av alla deltagare. Kansliet fakturerar de föreningar vars spelare ej erlagt startavgiften. I framtiden får arrangören ta betalt (antingen på plats eller via giro) och sedan efter tävlingens slut redovisa pengarna till SSF.

 

 

 

§ 6 Tränarpärmen – distribution och introduktion

Ett smakprov på kommande tränarpärm – framtagen av Jesper Hall och Evgenij Agrest – förevisades. Arbetet är i det närmaste klart, återstår gör korrekturläsning samt överförande av vissa kapitel till wordformat. Vi beslöt att kopiera det digra materialet dubbelsidigt på kansliet vilket möjliggör att man hela tiden kan ligga på ett rimligt lager. I början av juni bör det hela var klart. Klubbarna får en rekvisition där man kan beställa ett ex gratis, de får dock stå frakten själva. Att bränna ner hela materialet på CD-ROM bör också realiseras. Pärmen introduceras av författarna genom kurser på tre-fyra platser i landet (Stockholm, Göteborg, Malmö samt ev Norrland (Skellefteå)) i september/oktober. I kursavgiften ingår pärm, boken ”Träna Schack med Jesper Hall” samt enklare förtäring. Björn håller kontakten med Hall/Agrest samt kursorterna och ser till att de exakta datumen för kurserna kommer in i Tävlingskalendern snarast.

 

§ 7 IT-ansvarig i Tävlingskommittén

Vi utsåg Tapio till IT-ansvarig för TK:s site på SSF:s hemsida. Målsättningen är att hålla den uppdaterad med TK-resultat, kalender, protokoll, tävlingsbestämmelser, upprop om landskamper m m.

 

§ 8 Ungdomsrepresentation i Tävlingskommittén

Sveriges Schackförbund är ett ungdomsförbund och därmed kräver Statens Ungdomsråd att det finns en viss representation av ungdomar i beslutande organ. TK är inget undantag, vi diskuterade några tänkbara namn – namnuppgifter presenteras inte i det här protokollet – Björn tillfrågar dessa om någon kan tänka sig att bli ledamot av TK.

 

§ 9 Nationella tävlingar

a)      SM

Konstaterades att det mesta flyter på när det gäller sommarens SM i Skara. Göran Ohlson och Ingemar Eriksson sköter kontakterna med arrangörerna. Om alla som sagt ja kommer till start blir sommarens SM-grupp den starkaste någonsin.

b)      Juniorallsvenskan

I nuläget finns ingen arrangör för tävlingen i november. Ulricehamn eller Göteborg kanske kan vara intresserade? Jonas sonderar terrängen och utannonserar tävlingen i TfS om det krisar med arrangör.

c)      Kadettallsvenskan

Kvalet spelas kommande helg med Hägersten och Mölndal som kvalorter. Ungefär lika många anmälda lag som föregående år. Finalen i augusti avgörs med någon av de sex kvalificerade lagen som arrangör.

d)      Talangjakten

Dmitrij Lioubartsev, Sollentuna SK vann Talangjaktsfinalen på 8,5p/9. Tävlingen arrangerades på ett bra sätt av SA Mark i Kinna. 107 deltagare kom till start. Vi väntar fortfarande på en slutredovisning från arrangemanget av SA Mark. Vi beslöt att tilldela Sandvikens SK tävlingen 2003 då föreningen har ett jubileum. Samtidigt beslöt vi att återgå till att spela åtta ronder i stället för nio – spelschemat blir inte lika tight plus att det blir minst lika utslagsgivande med åtta ronder när deltagarantalet sjunkit klart under 150 spelare.

e)      Öppna Flick-SM

Avgörs i Göteborg 8-16/6, inbjudan är på gång. En krock med sommarlägret i Flämslätt var oundvikligt beroende på en trång kalender med sent skolslut och tidig midsommar.

f)   Övriga nationella tävlingar

Fanns intet att rapportera.

 

§ 10 Internationella tävlingar

a)      EM för herrar

Efter många turer är det nu bestämt att EM för herrar avgörs i Batumi, Georgien 11-27/6. Tävlingen gäller som kval till VM med fem platser i potten. Vi står kostnaden för två startande men i nuläget finns bara en intresserad av alla som Björn tillfrågat nämligen Pontus Carlsson. Björn utreder vidare om det finns någon ytterligare kvalificerad som kan tänkas vilja spela.

 

b)      EM för damer

Spelas i Varna, Bulgarien 26/5-9/6. Vi står kostnaden fullt ut för Svetlana Agrest och Viktoria Johansson. Ett visst startbidrag ges till Christin Andersson och Eva Jiretorn som också är intresserade av att deltaga. Evgenij Agrest fungerar som sekundant.

c)      4-nationskamp för pojkar och flickor

Inbjudan har kommit till pojkkampen som avgörs i Danmark den 6-8/9. Flicktävlingen har Danmark avböjt att arrangera och även att ställa upp med lag i. I nuläget saknas arrangör, tänkbara lag skulle kunna vara Sverige, Norge, Tyskland och Polen. Mats har skickat skrivelse till Norge och avvaktar svar.

d)      Mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar

De tävlingar som föreligger är; JVM i Armenien (aug-sep), UVM i Grekland (14-22/11), JEM i Azerbajdzjan (aug-sep) samt UEM i Spanien (28/9-5/10). De två juniormästerskapen krockar med varandra och går dessutom på avlägsna platser. Vi borde nog bara skicka spelare till ett av de två evenemangen men istället försöka mönstra två spelare/klass dit vi väl reser. Det skulle medföra samordningsvinster när det gäller t ex resekostnad och sekundant. Tapio kollar priser på resor till Baku respektive Jerevan. När det gäller ungdomsmästerskapen skickar vi ungefär lika många som ifjol till respektive tävling, Mats kollar intresset.

e)      Turnering i Tjeckien för landslagsjuniorerna

Ifjol fick elitjuniorerna (de i internetträning) åka till NM i Bergen. Den här gången vidgar vi vyerna och skickar dem till en stark turnering i tjeckiska Pardubice den 19-27/7. Truppen bör bli runt 10 juniorer och vi bidrar med 2 000,-/junior. Jesper Hall och Stellan Brynell blir ledare.

f)        Turnering i Polen för juniorer

Avgörs i början av juni. Piotr Nestorow har avböjt att ställa upp som ledare för en liten svensk trupp. Mats pratar med Alexander Björfälls far, som är polack, om intresse finns.

g)      Övriga internationella tävlingar

En inbjudan till öppna Holländska juniormästerskapen 5-10/8 har inkommit. Arrangören vill ha spelare födda 1982 eller senare med ett ratingtal runt 2350, vilket gör att turneringen knappast är aktuell för vår del.

 

§ 11 Framtida större arrangemang i Sverige

En arbetsgrupp bestående av Göran Ohlson, Björn Ansner och Ari Ziegler har bildats. Det kommunala bolaget i Göteborg, Göteborg&Co, är som bekant intresserade av att få stora schackarrangemang till Göteborg. Tyvärr har vissa personer bytts ut på Göteborg&Co vilket gjort att arbetet kommit lite i stå. Ari skall träffa dem i dagarna och arbetsgruppen avvaktar utfallet av det mötet. Lag-EM 2005 är väl det arrangemang som främst diskuteras – men det brådskar för ansökningstiden går ut i september 2002.

 

§ 12 Bidragsäskningar

a)      Limhamns Internationella juniorturnering

En bidragsäskan från Limhamns SK angående ett bidrag om 25 000,- för deras internationella juniorturnering i mitten av juni förelåg. Vi beslöt att tilldela Limhamns SK 15 000,- i bidrag i enlighet med vår budget. Björn deltog inte i beslutet.

b)      Internationell damturnering i Stockholm

Den 3-11/8 avgörs som vanligt en internationell damturnering i Stockholm. Vi beslöt att bifalla en äskan om 25 000,- i bidrag till tävlingen. Spelet kommer denna gång inte att bli på Hasselbacken.

 

§ 13 Övriga frågor

a)      Elitlägerstöd

Frågan gällde om vi skall ställa upp med någon subvention för de elitjuniorer som deltar vid sommarlägret i Flämslätt i juni. Lägret fungerar samtidigt som ett sammandrag för de juniorer som ingår i internetprojektet. Kostnaden totalt sett är 800,-/junior exklusive resa. Vi beslöt att bidra med 400,-/junior för de juniorer som ingår i A-gruppen i internetprojektet. B-gruppen betalar fullt pris.

 

 

 

b)      Rapport från Öppna Norska juniormästerskapet

Mats rapporterade från ovanstående tävling. De svenskar som deltog skötte sig bra; Dennis Wallin blev trea och Amir Mohammadi sexa. Två mycket sena återbud hindrade deltagande i det öppna flickmästerskapet.

c)      Nästa TK-möte

Hålls preliminärt i samband med Elitseriepremiären i Helsingborg i mitten av oktober. Björn kallar i vanlig ordning.

 

§ 14 Mötets avslutande

Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                                                  Justeras

 

 

 

Jonas Burman                                                                  Björn Ansner