Sveriges Schackförbund                                                                      Protokoll

Tävlingskommittén                                                                             2001-10-26

 

Tid                                      Kl. 19.15 – 23.20

Plats                                    Hotell Gothia Tower, Göteborg

 

Närvarande                         Björn Ansner, ordförande

                                            Jonas Burman

                                            Mats Eriksson

                                            Tapio Tikkanen

 

§ 1 Mötets öppnande        

Björn hälsade alla välkomna till Göteborg och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Jonas utsågs till sekreterare för mötet och Björn till att justera protokollet.

 

§ 3 Dagordning

Den av Björn på mötet presenterade dagordningen godkändes.

 

§ 4 Föregående protokoll

Föregående TK-protokoll från Göteborg 010610 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 5 Internationella tävlingar

a)      Lag-EM i Leon

Spelas i spanska Leon 5-15/11. Sveriges lag i öppna klassen består av Ulf Andersson, Evgenij Agrest, Jonny Hector, Tom Wedberg samt Stellan Brynell. I Damklassen representeras Sverige av Svetlana Agrest, Viktoria Johansson och Evgenija Pavlovskaia.

b)      NM

Spelades i Bergen, Norge i augusti. Evgenij Agrest blev nordisk mästare sedan han delat segern på 8p/9. Evgenij utsågs även till Nordens bäste schackspelare 2000/2001. Sverige ställde upp med sju elitjuniorer från internetprojektet – samtliga ökade sina ELO-tal. Ett lyckat initiativ som bör få en fortsättning kommande år. NM 2003 avgörs troligen i Danmark.

c)      NM för veteraner

Avgjordes i Fredrikstad, Norge. Segern gick till Svein Johannesen, Norge. Gunnar Karlberg blev bäste svensk med en delad andraplats.

d)      VM för veteraner

Pågår i Italien med Leif Svensson och Gunnar Lundberg som svenska deltagare.

e)      Mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar

I junior-VM kom Emanuel Berg på en 19:e plats med 7,5p/13, Pontus Carlsson tog 6p och Veronica Breen 4p. I junior-EM blev Emanuel 14:e man med 6p/11. I ungdoms-EM i Grekland var Martha Nestorow den ende av de sex svenskarna som tog 50% dvs 4,5p/9. Ungdoms-VM pågår just nu i spanska Oropesa del Mar. En erfarenhet som är viktig kring dessa mästerskapstävlingar är att ha god framförhållning när det gäller resebeställningar. Mats skall senast 15 november fakturera gamla (fjolårets) av SSF förskotterade resor som skall betalas av barnens föräldrar själva. Tapio fakturerar motsvarande årets resor.

f)        4-nationskamp för pojkar och flickor

Årets fyrnationskamp spelades i oktober på Gausdals Högfjällshotell. För första gången lyckades Sverige vinna pojkklassen, före Danmark. I flickklassen blev Polen för svåra men Sverige kom tvåa före två norska lag. Nästa år spelas tävlingen i Danmark (Tjele?).

g)      Övriga internationella tävlingar

För första gången deltog Sverige i Kadett-OS, som avgjordes i Brasilien i september. Sverige var högst rankat och vann turneringen utan att förlora ett enda parti(!) Motståndet var inte det bästa men det var ändå en stor framgång för svenskt juniorschack. Inga övriga inbjudningar förelåg.

 

§ 6 Nationella tävlingar

a)      SM 2002 och 2003

En skrivelse från Kenth Brilkman och Susanne Karlsson om inrättandet av en klass 4 för nybörjare diskuterades. Vi är positiva till en öppen nybörjarklass men tycker att det är upp till varje arrangör att bestämma om man vill genomföra en sådan här tävling under SM eller inte. Det kan vara ett bra initiativ att locka nya spelare till schacket. Tävlingen bör sålunda vara en inofficiell SM-tävling. Anmälningsförfarandet är oklart till både junior- och veteran-SM, kanske skall en startavgift införas för att på så sätt få spelare att anmäla sig till dessa klasser? I veteran-SM bör även antalet spelare i elitklassen ses över, vissa hävdar att det är för få spelare idag i veteran-Elit. Konstaterades att det finns två kandidater till SM 2003; Umeå och Göteborg.

b)      Juniorallsvenskan

Spelas i Skara 16-18/11. Logi på vandrarhem är bokad för de fem lag (förutom Skara) som spelar i division 1. För Jonas återstår att beställa priser.

c)      Kadettallsvenskan

Finalen avgjordes i Malmö i mitten av augusti med Limhamns SK som lokal arrangör. Segrade gjorde Lunds ASK efter en hård fight med Västerås SK.

d)      Talangjakten

Vi beslutade att utse SA Mark, Fritsla/Kinna som arrangör av Talangjakten i april 2002. Även Mölndals SK och Sandvikens SK hade ansökt om att få arrangemanget. Jonas tillskriver alla föreningar om beslutet samt uppmanar de ”förlorande” att söka arrangemanget för 2003 istället. Vi beslutade att ansökan om Talangjakten 2003 skall vara inne senast 1 februari 2002 så att nästa års arrangör kan presenteras vid kommande finaltävlingar.

e)      Öppna Flick-SM

Avgjordes i Göteborg i juni i samband med Pelaros IM-turnering. 12 flickor kom till start och vann gjorde Zinaida Stepanisjtjeva, Vitryssland. Bästa svenskor blev Anahita Attaran och Maria Karlsson på femte respektive sjätte plats.

f)        SM i snabbschack och blixt

Sollentuna SK har intresse av att arrangera SM i snabbschack, en turnering som varit borta från tävlingskalendern sedan Öppna SM lades ner. SSK vill arrangera ett kval på lördagen där de bästa går till söndagens final tillsammans med direktkvalificerade stormästare. Det finns inget riktigt reglemente för snabbschack- och ej heller för blixt-SM (avgörs i samband med stora SM varje sommar) i våra tävlingsbestämmelser, Björn tar fram detta. Sollentuna får arrangera snabbschacks-SM på prov och om turneringen blir årligen återkommande skrivs de av Björn framtagna reglerna för turneringen in i våra tävlingsbestämmelser.

g)      Övriga nationella tävlingar

Inget att rapportera om.

 

§ 7 Tränarpärmen – distribution och introduktion

      En projektansökan från Lunds ASK och Sollentuna SK om medel för introduktion av den av Jesper                        

      Hall och Evgenij Agrest framtagna tränarpärmen förelåg. Projektet är intressant i marknadsföringen         

      av pärmen. Vi beslöt att själva driva arrangemanget med en deltagaravgift om 400,- (då ingår pärm, 

      Jesper Halls träningsbok samt lunch) tre söndagar i respektive Stockholm, Malmö och Göteborg. För   

      dem med över 10 resmil utgår ingen avgift. Angående distributionen av tränarpärmen så skickar vi en 

      rekvisition till varje klubb. De får sedan beställa ett ex gratis + övriga till självkostnadspris från

      kansliet. Fri kopiering hemmavid av materialet har vi inga invändningar emot.

 

§ 8 Ekonomi – Budgetäskande för år 2002

      Vi gick igenom Björns budgetförslag för tävlingskommittén. Konstaterades att sociala avgifter

       saknas för internetprojektet. Introduktionen av tränarpärmen bör medföra kostnader som inte heller

      finns med i budgetförslaget. Kanske kan en juniorlagtävling i Polen vara intressantare att delta i än

      Kadett-OS som enligt planerna skall avgöras i USA. Vi beslöt med dessa korrigeringar att godkänna

      Björns budgetförslag.

 

§ 9 Internationella mästerskapstävlingar i Sverige.

      Björn har tagit fram en skrivelse för CS om vad som krävs av Sverige för att arrangera olika

      internationella schackevenemang i Sverige. SSF vill att något internationellt arrangemang förläggs

      till landet inom de närmsta åren. Björns uppställning tar upp kostnader, periodicitet, svårighetsgrad

      antal deltagare etc och är mycket välgjord och intressant.

 

§10 Bidragsäskningar

a)    Hallsbergsturneringen

       Arrangören äskar 40 000,- i bidrag för årets turnering. Vi beslutade att bidra med 30 000,- vilket är

       oförändrat gentemot tidigare.  

b)    Projektbidrag för produktion av boken ”Kajsa i schacklandet”

       En projektansökan från Lunds ASK om startbidrag för att producera boken ”Kajsa i schacklandet”

       förelåg. Boken är tänkt som en pedagogisk schackbok för spelare som lämnat nybörjarstadiet.

       Boken skulle säkert ha sitt berättigande men vi beslöt ändå att avslå ansökan med hänvisning till att

       vi redan varit med och tagit fram ”Träna schack med Jesper Hall” samt Tränarpärmen.

c)    Manhem Open

       Vi beslöt att ge en förlustgaranti om 10 000,- för genomförandet av Manhem Open.

 

§11 Övriga frågor

a)    Studieinbjudan

       En inbjudan från FIDE:s studiekommitté att Sverige skulle delta i sjunde Världsmästerskapet i

       studiekomposition hade inkommit. Konstaterades att inbjudan borde publiceras i problemspalten i

       TfS – Björn fixar detta.

b)   Övergångsregler

      Övergångsreglerna i tävlingsbestämmelserna stämmer inte överens med de övergångsregler som

      finns för Allsvenskan, vilket inte är bra. Björn pratar med Göran Ohlson (AK) och Johan Sigeman

      (REDO) om vad man kan göra åt problemet.

c)   Nästa TK-möte

      Nästa TK-möte bör kunna hållas i samband med CS-mötet i januari/februari.

 

§12 Mötets avslutande

      Björn tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Vid protokollet                                                                                       Justeras

 

 

 

Jonas Burman                                                                                        Björn Ansner