Sveriges Schackförbund                                                                      Protokoll

Tävlingskommittén                                                                             2001-06-10

 

Tid                                      Kl. 13.00 - 15.35

Plats                                    Schackcentrum, Göteborg

 

Närvarande                         Björn Ansner, ordförande

                                            Jonas Burman

                                            Mats Eriksson

                                            Tapio Tikkanen

 

§ 1 Mötets öppnande        

Björn hälsade alla, särskilt den nye TK-medlemmen Tapio, välkomna till Göteborg och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare

Jonas utsågs till sekreterare för mötet och Björn till att justera protokollet.

 

§ 3 Dagordning

Den av Björn på mötet presenterade dagordningen godkändes.

 

§ 4 Föregående protokoll

Föregående TK-protokoll från Katrineholm 010420 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 5 Arbetsfördelning inom Tävlingskommittén

Vi gick igenom de arbetsuppgifter som finns inom TK och fördelade ansvarsområden bland oss. Se bilaga 1.

 

§ 6 Internationella tävlingar

a) EM för damer

Spelades i Warszawa, Polen 22/4-5/5. Bäst av de sex svenskorna lyckades Viktoria Johansson som tog fina 6,5p/11, vilket var endast en halv poäng från särspel om en VM-plats samt en GM-inteckning. Christin Andersson nådde 5,5p/11 vilket räckte till en IM-inteckning.

b) EM för herrar

Pågår i Ohrid, Makedonien. Trots att Björn frågade närmare 15 spelare var det endast två svenskar som kom till start; Evgenij Agrest och Tiger Hillarp-Persson fullt naturligt med tanke på det oroliga läget som råder i landet. De 46 bästa spelarna, av 203, från EM går vidare till VM-spel.

c) NM

Avgörs i Bergen, Norge 4-12/8. Varje nordiskt land har förbundit sig att stå för kostnaderna för två spelare. Björn skall göra uttagningen av dessa i dagarna. Björn har också hört sig för med de juniorer

som deltar i internetprojektet om intresse av att delta i Bergen. Vi har ju lovat dem att delta i någon turnering inom ramen för projektet som en slags uppmuntran och detta vore ett bra tävlingstillfälle till en acceptabel kostnad. Björn väntar på svar från samtliga inblandade och blir det positivt så står vi för login, startavgiften samt kostnaden för en ledare (Jesper Hall?).  

 

d) NM för Veteraner

Spelas i Fredriksstad, Norge i september. SSF står för kostnaden för en spelare till mästerskapet. Vid sommarens Veteran-SM anslår vi en intresseanmälan i spellokalen och bland de som visar intresse tar vi ut en som får åka på SSF:s bekostnad.

e) Mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar

Till junior-EM i Patras, Grekland 15-28/7 skickar vi Emanuel Berg tillsammans med en sekundant. Anmälningstiden för tävlingen har gått ut så vi måste snarast anmäla honom. Junior-VM avgörs också i Grekland (i Peristeri) 15-30/8. Vi beslutade skicka Emanuel Berg, Pontus Carlsson, Veronika Breen samt en sekundant. Ungdoms-EM spelas 30/8-10/9 i Kallithea, Grekland och ungdoms-VM i månadsskiftet oktober/november i Ortopesa del Mar i Spanien. Spelarna till dessa mästerskap tas ut före SM av Mats. Tapio föreslog att inbjudningarna till ungdoms-EM och -VM bör läggas upp på schacknyheter.com samt på TK:s sida inom schack.se så att spelare som inte blir uttagna av SSF (gäller främst de yngre klasserna) snabbt kan komma åt dem om intresse finns. Tapio tog på sig att utlysa dessa inbjudningar på nätet till nästa år. Vid ungdoms-VM kan Tapio tänka sig att vara domare (om arrangören vill - något han var ifjol) för att skaffa sig ytterligare domarrutin. Detta har TK inget att invända emot även om det skulle innebära större resekostnader för kommittén.

f) 4-nationskamp för flickor

Spelades i Lund i månadsskiftet mars/april avseende år 2000 tävling. Polen ersatte Tyskland och tog en komfortabel seger. Sverige slutade trea efter Norge men före Danmark. I oktober avgörs 2001:s tävling i Gausdal, Norge.

g) 4-nationskamp för pojkar

Tävlingen för år 2000 avgjordes i Malmö i slutet av april. Danmark vann med Sverige på en tredjeplats. Även här spelas årets tävling i Gausdal i oktober. Något som tål att funderas på är hur förberedelserna bör göras bättre för att om möjligt nå en mer framskjuten placering såväl på flick- som pojksidan. Läger i anslutning till tävlingarna, en ytterligare dags förberedande samling eller hemskickat material kan vara några tänkbara prepareringsalternativ.

h) Övriga internationella tävlingar

En inbjudan till öppna Holländska juniormästerskapen har kommit. Arrangören vill ha en spelare med högt ELO-tal och då tävlingen konkurrerar med Hasselbacken i augusti finns ingen att skicka.

 

7 Nationella tävlingar

a) SM

Ungefär 650 spelare är i skrivande stund anmälda till sommarens SM i Linköping. Arrangören har redan lottat i mästerskapsturneringarna samt Mästar-Elit och lottningen kommer snart att skickas ut till alla anmälda. TK intar en kluven hållning till att man lottar i förväg, det finns både för- och nackdelar för arrangörer, spelare och andra intressenter med ett sådant förfarande. Helt klart borde SSF klargöra för kommande arrangörer vad som gäller i denna fråga så att man gör likadant år från år. 

b) Juniorallsvenskan

Spelas i november med Skara SS som arrangör.

c) Kadettallsvenskan

Från kvalen i Hägersten och Göteborg i maj har följande sex lag nått finalen; Lunds ASK, Limhamns SK, SS Manhem, Västerås ÖSK samt två lag från Rockaden Stockholm. Finalen spelas i Malmö 17-19 augusti. Jonas sätter snarast ihop en inbjudan till finallagen efter samråd med Conny Holst, lokal arrangör. Inlottning av lagen görs i samband med något CS-möte i juli. Till nästa års tävling bör det klargöras vilken ålder (16 år) som gäller för spel i inbjudan då detta inte varit en självklarhet. Vi beslutade att stå fast vid de övergångsregler som gällde i år även nästa år trots att vissa småklubbar tyckt de varit orättvisa.

d) Öppna flick-SM

Pågår i Göteborg med 14 spelare, varav sju svenskor.

e) Övriga nationella tävlingar

Vi bör utlysa tävlingen Talangjakten (i april 2002) i TfS för att så snabbt som möjligt få någon intresserad arrangör. Jonas ordnar detta.

 

 

 

8) Internationella mästerskapstävlingar i Sverige

Många i schacksverige tycker att Sverige borde söka något större internationellt mästerskap inom snar framtid. Schack-OS kanske är för stort och dyrt att börja med men individuella EM, junior-EM, lag-EM eller lag-VM skulle kunna vara lämpliga turneringar. Björn tillskriver ECU om vad som krävs av arrangören för att arrangera någon av de ovannämnda turneringarna.

 

9) Policy för deltagande av i internationella tävlingar

Tävlingsutbudet blir alltmer späckat samtidigt som TK:s budgetram inte utökas. Därför bör vi ha en policydiskussion om vilka turneringar vi anser att vi skall delta i i framtiden. Björn sammanställer en lista över årligen återkommande tävlingar till nästa möte. Utifrån den får vi sedan ta ställning till vilka tävlingar vi prioriterar inför den kommande budgetprocessen.

 

10) Övriga frågor

a) Kadett-OS

Avgörs i Artek på Krimhalvön i Ukraina. Ingen inbjudan har kommit än. Vi avvaktar inbjudan innan vi bestämmer om vi skall delta.

b) Nästa möte

Om inget akut dyker upp tar vi nästa TK-möte i samband med CS-mötet i höst (oktober?).

 

11) Mötets avslutande

Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet                                            Justeras

 

 

 

Jonas Burman                                            Björn Ansner