Sveriges Schackförbund                                                                     Protokoll

Tävlingskommittén                                                                             2001-04-20

 

Tid                                      Kl. 16.15 - 20.00

Plats                                    Stadshotellet, Katrineholm   

 

Närvarande                        Björn Ansner, ordförande

                                            Jonas Burman

                                            Mats Eriksson

 

Frånvarande Tapio Tikkanen

 

§ 1 Mötets öppnande       

Björn hälsade alla välkomna till Katrineholm och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av mötessekreterare                                       

Jonas utsågs till mötessekreterare och Björn till justeringsman.

                     

§ 3 Dagordning                 

Den utskickade dagordningen godkändes.

 

§ 4 Ekonomi

Kostnadsutfallet är - 200 000,- gentemot budget, vilket har att göra med Utveckling 2000 som övergått från ett projekt till att vara en naturlig del av verksamheten. Konstaterades att Mats glömt fakturera vissa föräldrar där SSF förskotterat kostnader för internationellt spel som föräldrarna själva skulle stå för.

 

§ 5 Arbetsfördelning inom Tävlingskommittén

Denna punkt utgick på grund av Tapios frånvaro, tas upp på nästa möte.

 

§ 6 Internationella tävlingar

a) VM

Zonturneringarna är inte längre kvalificerande för VM-spel utan istället är det de bästa från EM som bereds plats i VM:s utslagstävling.                      

b) EM för damer

Tävlingen avgörs i Warszawa, Polen mellan 22 april och 5 maj. SSF står för kostnaden för tre spelare; Svetlana Agrest, Silvia Bürvenich och Viktoria Johansson. För övriga, Eva Jiretorn, Christin Andersson och Petra Ornstein, har ett mindre bidrag givits. Evgenij Agrest är sekundant.

c) EM för herrar

Spelas trots oroligheter i Ohrid, Makedonien 1 - 16 juni. Vi avvaktar CS-direktiv hur stor trupp vi skall skicka då det blir ett ganska dyrt arrangemang som ej ryms helt inom TK:s budgetram. De 46 bästa spelarna från EM går vidare till VM-spel.

d) NM

Ett öppet nordiskt mästerskap skall arrangeras i Bergen, Norge 4 - 12 augusti. Varje nordiskt land har förbundit sig att stå för kostnaderna för två spelare. En kostnad som inte finns med i TK:s budget.

e) NM för veteraner

Avgörs i Fredriksstad, Norge i september. SSF skall stå kostnaden för en spelare till mästerskapet.

 

f) Mästerskapstävlingar för juniorer och ungdomar

Både junior-EM och ungdoms-EM avgörs i Grekland. JEM i Patras 15 - 28 juli och UEM i Kallithea 30 augusti till 10 september. Några VM-inbjudningar har ännu inte inkommit men det är stor risk att tävlingarna avgörs i något öststatsland. Mats tar ut spelare på 1/5 ranking, klart senast sista maj. Tapio sköter resebokningarna och det praktiska. Om det är möjligt bör en sekundant skickas med.

 

g) 4-nationskamp för flickor

Spelades i Lund i månadsskiftet mars/april avseende år 2000 tävling. Polen ersatte Tyskland och tog en komfortabel seger. Sverige slutade trea efter Norge men före Danmark. I oktober avgörs 2001:s tävling i Gausdal, Norge.

 

h) 4-nationskamp för pojkar

Spelas i Malmö i slutet av april avseende år 2000 tävling. Danmark, Norge, Finland och Sverige möts. Pojkarnas tävling 2001 avgörs samtidigt med flickornas i Gausdal i oktober.

 

i) Övriga internationella tävlingar

En sen inbjudan från öppna norska juniormästerskapet har inkommit tillsammans med en inbjudan till lag-EM för 18-årslag (f. 83- senare) 22 - 29 juni i Ungern. I samband med igångsättandet av internetträningsprojektet bestämde vi att de som ingick där skulle uppmuntras på något sätt med tävlingsspel. Det finns gott om arrangemang däremot får inte kostnaderna bli för stora. T ex spelas; kadett-OS, Lag-EM i Ungern, Politikken i Köpenhamn, Gausdal eller öppna NM i Norge osv. Björn sonderar intresset med de som spelar 4-nationers i Malmö i slutet av april. SM får inte bli lidande så det får bli någon turnering som inte krockar med våra egna kongresstävlingar.

 

7) Nationella tävlingar

a) SM

Linköping har skickat ut en fullständig inbjudan till sommarens SM. Vi ställer oss frågan om det är meningen att sista ronden första veckan skall börja kl. 14.00 för samtliga grupper eller om det rör sig om ett feltryck? Björn har pratat med tänkbara spelare i SM-gruppen och fått klartecken från de flesta. Tre namn saknas och de utses av CS. 

 

b) Juniorallsvenskan

En ansökan om att få arrangera juniorallsvenskan i november hade inkommit från Skara SS. Vi beslöt tilldela Skara SS arrangemanget.

 

c) Kadettallsvenskan

Kvalet avgörs i mitten av maj i Hägersten respektive Göteborg. Rutinerade arrangörer (Rockaden Stockholm och SS Manhem) borgar för fina arrangemang. Jonas beställer priser till kvalet. Finalen spelas i slutet av augusti med något av finallagen som arrangör.

 

d) Talangjakten

Finalen spelades i Surahammar 7 april med 114 deltagare. Rockaden Umeås Lucas Wickström segrade. Spelprogrammet blev pressat för de som hade rest långt, måste kanske ses över till kommande år.

 

e) Öppna Flick-SM

Spelas 9 - 17 juni i Göteborg i samband med Göteborgs IM-turnering. Inbjudan är utskickad.

 

 

f) Övriga nationella tävlingar

Fanns intet att rapportera.

 

8) Utveckling 2000

a) Träningsmateriel

Kommer att vara klart till sommaren. Ungefär 400 sidor kommer att tryckas och distribueras som en pärm med 1 gratisex/klubb.

 

b) Internetträning

Rullar på i två grupper med Jesper Hall som instruktör. Förutom de regelbundna träningarna över nätet har även några sammankomster arrangerats.

 

c) Övriga aktiviteter

Se § 6i).

 

9) Turneringsbidrag

a) ansökan från Limhamns SK

Limhamns SK äskade bidrag för sin internationella juniorturnering. Beslöts tilldela Limhamns SK 15 000,- i likhet med tidigare år. Björn deltog inte i beslutet.  

 

10) Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

 

11) Nästa möte

Nästa möte hålls antingen i Göteborg i mitten av juni, eller under SM, eller i samband med schackturneringen i Hasselbacken i augusti. En förutsättning är att alla kan inklusive Tapio.

 

12) Mötets avslutande

Björn tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet;                                                               Justeras;

 

 

 

Jonas Burman                                            Björn Ansner