Sveriges Schackförbund

CS-protokoll nr 2003:5

Linköping 2003-11-22/23

 

 

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

 

Tid:                                     2003-11-22 kl. 13.00 – 20.00

                                           2003-11-23 kl. 09.00 – 12.30

                                                                

Plats:                                 Scandic Linköping City i Linköping

 

Närvarande:                                            Ingvar Carlsson                   förbundsordförande

                                           Göran Ohlson

                                           Sven-Olof Andersson

                                           Johan Sigeman

Lars Karlsson

                                           Mats Eriksson

Emilia Horn

Susanne Karlsson

Daniel Johansson

Erik Degerstedt

Björn Ansner

Sigvard Olsson                    adjungerad

Ingemar Eriksson                 adjungerad

Per Söderberg                     adjungerad

 

Frånvarande:                      Jonas Burman

                                           Kaj Engström

                                                                

§ 1                 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning

Ny dagordning utdelades och fastställdes.

 

§ 3                 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Daniel Johansson och till justeringsman jämte ordförande utsågs Göran Ohlson.

 

§ 4                 Föregående protokoll

- Styrelseprotokoll från 2003-07-04 och 2003-07-05 lades med godkännande till handlingarna.

- AU-protokoll från 2003-09-12 lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 5                 Utmärkelser

Styrelsen beslutade att utdela följande utmärkelser:

Collijnplakett i brons –          Sören Johansson, Hedemora Dalarna.

                                            Robert Ericsson, LASS Östergötland

Tomas Bensköld, Finspångs SK Östergötland

Stephan Lindberg, SS Allians Östergötland                     

Gunnar Lundberg, SS Allians Östergötland

Kurt Andersson, SS Allians Östergötland

Daniel Andersson, SS Allians Östergötland

                      Collijnplakett i silver –           Gösta Blom, Motala SS Östergötland

                                                                 Ingemar Zerpe, NSS Östergötland

                                                                 Andreas Andersson, SS Allians Östergötland

                      Rogardplakett i silver –         Ingemar Eriksson, Gusums SK Östergötland

§ 6                 Rapporter