Tidskrift för Schack 1929

 
Nummer 1/1929Nummer 2/1929Nummer 3/1929Nummer 4/1929Nummer 5/1929
Nummer 6/1929Nummer 7-8/1929Nummer 9/1929Nummer 10/1929Nummer 11-12/1929

I 1929 års första TfS-nummer berättades om utländska stjärnorna Bogoljubows och Rétis simultanturnéer i Sverige i slutet av 1928. Tillsammans spelade de båda gästerna drygt 1500 partier under turnéerna och vann 73% av dessa. Réti vann sedan en turnering i Stockholm där också Gösta Stoltz, Erik Lundin och Gideon Ståhlberg deltog. Rickard Réti avled senare under året och minnestexter publicerades i tidskriftens sjätte nummer.
Sveriges Schackförbunds trettonde kongress hölls i Västerås och i Mästarklassen segrade örebroaren Einar Pettersson före Gösta Stoltz och Erik Lundin.