Tidskrift för Schack 1918

 
Nummer 1-2/1918Nummer 3/1918Nummer 4-6/1918Nummer 7/1918Nummer 8-9/1918
Nummer 10-11/1918Nummer 12/1918

I Stockholm inleddes 1918 med en simultanföreställning av E. Jacobson och Gust. Nyholm. Danske Vilhelm Nielsen avled och ägnades mycket utrymme i Tidskrift för Schack nr 3 och Majornas SS firade tioårsjubileum.
I Påsktävlingarna i Lund möttes lag från Köpenhamn, Stockholm, Göteborg och Skåne. Speltiden var sex timmar per parti och oavslutade partier skulle hänskjutas till Kristiania Schacksällskap för avdömning.
Oskar Nilsson blev Göteborgsmästare, SSF:s andra kongress hölls i Göteborg och 100-årsdagen av Adolf Anderssons födelse uppmärksammades.