Tidskrift för Schack 1916

 
Nummer 1-2/1916Nummer 3-4/1916Nummer 5-6/1916Nummer 7/1916Nummer 8-9/1916
Nummer 10-11/1916Nummer 12/1916

År 1916 hade Sveriges Schackförbund ännu inte bildats, men Stockholms Schacksällskap firade redan femtio år vilket ägnades stor uppmärksamhet i årets sista nummer. TfS berättade också om årsmötesförhandlingar, lagmatcher och tävlingar från klubbar runt om i landet. Varje nummer innehöll ett stort antal partier och såväl studier som teoriartiklar och problem bereddes plats i årets utgivning. Nordiska Schackförbundet höll sin sjunde kongress i Köpenhamn och kongresstävlingar spelades i tre klasser med huvudsakligen nordiska deltagare. I Mästarklassen deltog dock en holländare och en schweizare, och det blev också P.F. Johner från Schweiz som vann tävlingen.