Tidskrift för Schack 1915

 
Nummer 1-2/1915Nummer 3/1915Nummer 4/1915Nummer 5-7/1915Nummer 8/1915
Nummer 9/1915Nummer 10/1915Nummer 11/1915Nummer 12/1915

1915 års Tidskrift för Schack bestod till stor del av partier, problem och teoriartiklar. I många av årets nummer rapporterades också kortfattat om händelser från Schacksverige, bland annat berättades att det i Göteborg spelades en lagmatch över ett trettiotal bord mellan SS Manhem och Majornas SS, att Stockholms Schacksällskap och Köpenhamns Schackförening upp om Ludvig Collijns vandringspris i Malmö och att G.Nyholm efter särspel segrade i Stockholms Schackförbunds vinterturneringar.