Tidskrift för Schack 1914

 
Nummer 1-2/1914Nummer 3/1914Nummer 4/1914Nummer 5-6/1914Nummer 7/1914
Nummer 8-9/1914Nummer 10-12/1914

1914 var året för första världskrigets utbrott och den politiska situationen gjorde bland annat att Nordiska Schackförbundets kongress och kongresstävlingar ställdes in. I TfS berättades att Aljechin och Nimzowitch delade förstaplatsen i ryska mästerskapet, det skrevs om nordiske schackmästaren G. Nyholms schackturné till ”en del af sällskapen i landsorten” och ett stor antal lagmatcher av allehanda slag refererades.
Dessutom bjöds det på problem, studier och partier från såväl nordiska som internationella tävlingar.