Tidskrift för Schack 1911

 
Nummer 1/1911Nummer 2-3/1911Nummer 4-5/1911Nummer 6/1911Nummer 7-8/1911
Nummer 9-10/1911Nummer 11-12/1911


I Tidskrift för Schack 1911 berättades om bildandet av Stockholms Schackförbund. Stockholms Schacksällskap, Sveriges Kontoristförenings Schackklubb, Stockholms Allmänna Schackklubb och Stockholms Södra Schacksällskap ingick vid bildandet och därefter anslöt sig fler föreningar under året.
Det berättades också om en mästarturnering i San Sebastian där den unge kubanen Capablanca segrade med 9½ poäng på femton ronder, en halv poäng mer än Vidmar och Rubinstein som delade andraplatsen. I övrigt bjöds det på problem, resultat och partier, samt allehanda nyheter från schackvärlden.