Tidskrift för Schack 1909

 
Nummer 1-2/1909Nummer 3/1909Nummer 4-5/1909Nummer 6-7/1909Nummer 8/1909
Nummer 9-10/1909Nummer 11/1909Nummer 12/1909


I St Petersburg spelades i början av året en turnering med nitton deltagare, där Emanuel Lasker och Akiba Rubinstein delade segern på 14½ poäng.
Dessutom publicerades Det kungliga spelet, en lång artikel av Lasker, det berättades att Stockholms SS arrangerade en internationell turnering med bland annat de tyska mästarna Spielmann och Cohn i startfältet, och Göteborgs Schacksällskap firade trettioårsjubileum.
Det näst sista numret för året ägnades åt Nordiska Schackförbundets femte kongress och turnering, som hölls i Göteborg i augusti.