Tidskrift för Schack 1902

 
Nummer 1/1902Nummer 2/1902Nummer 3/1902Nummer 4/1902Nummer 5/1902
Nummer 6/1902Nummer 7/1902Nummer 8/1902Nummer 9/1902Nummer 10/1902
Nummer 11/1902Nummer 12/1902


Inför 1902 års årgång av Tidksrift för Schack togs tidskriften över av Gustaf och Ludvig Collijn. Bland mycket annat berättades att Emanuel Lasker utnämts till professor i matematik, att ett nytt schacksällskap i Östersund bildats och att en ny schackspalt öppnats i Göteborgs Aftonblad.
I årets fjärde nummer publicerades en artikel ”om löpare af lika färg i slutspel” och i det sjätte publicerades partier och referat från den årliga matchen mellan Göteborg och Stockholm.