Tidskrift för Schack 1894

 
Nummer 1/1894


1894 gavs det första numret av Tidskrift för Schack ut. Det var ett provnummer och året därpå kom den första fulla årgången av tidskriften.