jul 012018
 

Efter en lång debatt och gedigna presentationer av kandidaterna själva, valdes Ted Gemzell, Stockholm, till ny ordförande i Sveriges Schackförbund. Ted Gemzell var nominerad som ny ordförande från valberedningen. Eftersom sittande ordförande Carl-Fredrik Johansson, Uppsala ställde sig till förfogande för omval, blev det en diskussion mellan distrikten och där det till slut gick till en sluten omröstning, vilken slutade i Ted Gemzells favör.
Nya styrelsen ser ut så här: Ordförande Ted Gemzell (1 år). Stefan Håkansson, Skåne, Christoffer Martin, Stockholm, Erik Malmstig, Västerbotten och Anders Kvarby, Göteborg, valdes på två år. Håkan Jalling, Småland, Håkan Winfridsson, Blekinge, Hallfridur Sigurdadottir, Stockholm och Fredrik Kjellqvist, Västergötland, har ett år kvar sedan valet vid förra kongressen.
Medlemsavgiften förblir oförändrad. Styrelsens förslag att höja med 40 kronor, från 240 till 280 kronor, gick inte igenom.