Bilder från Schack-SM 2016

 

Alla bilder är tagna av Lars OA Hedlund.

344_Axel_Tiger-Norqvist_mästarklassen.JPG
344_Efraim_Laksman_mästarklassen.JPG
344_Michael_Mattson_och_Gunnar_Hedin_mästarklassen.JPG
344_Simon_Rosberg_mästarklassen.JPG
346_Patrik_Liedbeck_mästarklassen.JPG
346_Simon_Rosberg_vann_mästarklassen.JPG
338_Felix_Nordström_mästarklassen.JPG
338_Gunnar_Hedin_mästarklassen.JPG
338_Anastasia_Tolstoy_Knatteweekend.JPG
338_Intressant_parti_i_knatteweekend.JPG
340_Anders_Owen_Janson_mästarklassen.JPG
340_Andreas_Carlsson_mästarklassen.JPG
340_Fosef_Ask_mästarklassen.JPG
340_Magnus_Holm__mästarklassen.JPG
340_Peter_Bytar_mästarklassen.JPG
340_Simon_Rosberg_mästarklassen.JPG
341_Anders_Nylen_mästarklassen.JPG
341_Bo_Adler_mästarklassen.JPG
341_CM_Rickard_Engman_mästarklassen.JPG
341_Efraim_Laksman_mästarklassen.JPG
341_Jan_Peter_Palmblad_mästarklassen.JPG
341_Jörgen_Eriksson_mästarklassen.JPG
341_Lennart_Evertsson_mästarklassen.JPG
341_Michael_Mattsson_mästarklassen.JPG
341_Mikael_Aroven_mästarklassen.JPG
341_Svante_Olsson_mästarklassen.JPG
341_Thomas_Marttala_mästarklassen.JPG
341_Weine_Nilsson_mästarklassen.JPG
342_Anders_Moborn_mästarklassen.JPG
342_Bo_Sundell_mästarklassen.JPG
342_Dan_Eriksson_mästarklassen.JPG
342_Joakim_Nyander_mästarklassen.JPG
342_Josef_Styf_mästarklassen.JPG
342_Patrik_Liedbeck_mästarklassen.JPG
342_Peter_Olsson_mästarklassen.JPG
342_Stephan_Kring_mästarklassen.JPG
344_Axel_Tiger-Norqvist_mästarklassen.JPG
344_Efraim_Laksman_mästarklassen.JPG
344_Michael_Mattson_och_Gunnar_Hedin_mästarklassen.JPG
344_Simon_Rosberg_mästarklassen.JPG
346_Patrik_Liedbeck_mästarklassen.JPG
346_Simon_Rosberg_vann_mästarklassen.JPG
338_Felix_Nordström_mästarklassen.JPG
338_Gunnar_Hedin_mästarklassen.JPG
338_Anastasia_Tolstoy_Knatteweekend.JPG
338_Intressant_parti_i_knatteweekend.JPG
340_Anders_Owen_Janson_mästarklassen.JPG
340_Andreas_Carlsson_mästarklassen.JPG