Rating är i första hand Elo 1/8 och om detta saknas LASK 1/5. Elo och LASK anges med E respektive L.
Ställning i rating- och specialgrupper kan väljas längst ner på sidan.
Kolumnen kvalitetspoäng visar de fyra bästa resultaten med en decimal, från det bästa till det sämsta.