Rating är i första hand Elo 1/8 och om detta saknas det första Elotal spelaren får under säsongen.
Ställning i rating- och specialgrupper kan väljas längst ner på sidan.
Kolumnen kvalitetspoäng visar de bästa resultaten med en decimal.