sep 022018
 

Den första kursen i Sveriges Schackförbunds nya schackledarutbildning har genomförts under helgen och blev med sina 34 deltagare en stor succé.  Kursen hölls i traditionsrika Hallsberg under ledning av Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer. Utbildningen vänder sig till ungdomsledare i traditionella schackklubbar och genomförs i tre nivåer baserat på den holländska stegmetoden. Det här var den första nivån av en utbildningstrappa i tre nivåer. Under 2019 kommer det att genomföras en uppföljningsträff, en nivå 1 och en nivå 2 utbildning.

Alla entusiastiska deltagare i schackledarkursen njutande av det härliga sensommarvädret

Entusiastiska kursdeltagare avnjutande det härliga sensommarvädret