jul 092019
 
Vid det konstituerande styrelsemötet efter söndagens kongress omvaldes Håkan Jalling, Växjö, till vice ordförande för Sveriges Schackförbund. Mötet valde också om Anders Kvarby, Göteborg, som skattmästare.
Vid styrelsemötet beslutades också om organisationen för förbundets projekt i Uppsala – Schackets Hus och Schackgymnasium.
Projektledare blir förbundets nya Generalsekreterare, Fredrik Lindgren, som börjar sitt arbete den 1 augusti. Till styrgrupp utsågs Ted Gemzell, Håkan Jalling och Erik Malmstig.