maj 152017
 

Sveriges Schackförbunds ordförande Carl Fredrik Johansson och kanslichef Kent Vänman uppvaktade i dag gymnasieminister Anna Ekström. Ekström är ansvarig minister för MUCF som är den myndighet som administrerar de statliga bidrag som SSF får och vi berättade för henne om vår syn på bidragens utformning, bristen på förutsägbarhet, orättvisa upplägg och att bidragen inte stimulerar förbättrad verksamhet. Även vår önskan om att åter kunna starta ett schackgymnasium, på samma sätt som andra sporter har elitgymnasier, togs upp.