jun 302015
 

ssf120I dag är sista tillfället att anmäla  kongressdelegater till Sveriges Schackförbunds kongress i Sunne, söndag den 12 juli. Kongresshandlingar för nedladdning finns här.

Medlemmar i Sveriges SF som inte är kongressledamöter är också välkomna att utan kostnad delta i seminarium och kongresslunch. Anmälan med val av seminarium skickas till kansliet@schack.se, senast i dag den 30 juni. Seminariepunkterna är följande: * Hur utvecklar vi klubbverksamheten? * Hur rekryterar vi fler ledare? *Hur får vi fler tjejer att spela klubbschack?