mar 142019
 

Riltonmedaljen är instiftad till minne av Doktor Tore Rilton, schackmecenat och initiativtagare till Rilton Cup. Varje år delas medaljen, med tillhörande penningstipendier, ut till personer som har gjort värdefulla insatser för svenskt schack, och medaljen finns i tre valörer: guld, silver och brons.
Vem som helst kan föreslå mottagare av medaljen och förslagen, med motivering, ska vara skickade till Sveriges Schackförbund senast den 20 mars. Riltonfonden fattar sedan beslut efter att SSF:s styrelse har yttrat sig, och utdelning sker sedan under SSF:s kongress 2019.
Medaljen delas även ut som pris i Rilton Cup. Mer information om Riltonmedaljen finns här.