Startpaketet

 

Alla skolklubbar får ett startpaket när klubben har registrerats hos Sveriges Schackförbund och minst tre styrelseledamöter har angivits. I paketet ingår:

  • 20 schackspel
  • 20 pjäslådor
  • 1 bok Schackma Gandhi får en idé
  • 1 kortlek Schackma Gandhi får en idé
  • 1 utbildningspärm
  • 1 affisch
  • 10 broschyrer med schackregler