Övningar

 

Schackfyrans övningsuppgifter
Dessa schackuppgifter är kopplade till den officiella Schackfyranboken Schackma Gandhi får en idé. Uppgiftsbladens namn visar vilket tema schackuppgifterna har och bredvid står en sidhänvisning till boken där respektive tema introduceras. I filen finns förutom schackuppgifter även lösningen på ett separat papper.

Hur kan uppgifterna användas?
Boken Schackma Gandhi får en idé är officiell lärobok för tävlingen Schackfyran. Tanken är att en lärare, eller en schackledare, enkelt skall kunna skriva ut A4-ark med schackuppgifter. Ett naturligt upplägg är därför att läraren/ledaren presenterar ett tema i taget ur boken och att barnen därefter får lösa motsvarande uppgifter från A4-arken.

1. Hur går pjäserna? (sid 17-25) – Ladda ner
2. Vad heter rutan? (sid 33-37) – Ladda ner
3. Vilket drag spelade vit? (sid 35-39) – Ladda ner 
4. Rockad (sid 42-44) – Ladda ner 
5. Vilka pjäser kan slås? (sid 46-47) – Ladda ner
6. Vilken pjäs är bäst att slå (sid 46-47) – Ladda ner
7. Vem leder på poäng? (sid 48-49) – Ladda ner
8. Matt med två torn? (sid 50-53) – Ladda ner
9. Patt (sid 54-56) – Ladda ner
10.Skolmatt (sid 59-64) – Ladda ner


Schackma Gandhi får en idé
 kan beställas från Sveriges Schackförbund för 160 kronor + frakt.