Nu blir schacket grönt – SSFs klimatpolicy för klubbar lanseras

Publicerad 2 juni, 2022 av Ofelia Thörnqvist

Tillsammans gör vi Sverige klimatsmartare

Sveriges Schackförbunds klimatgrupp kan nu presentera en klimatpolicy som föreningarna kan ansluta sig tilll. Med en klimatpolicy för föreningar vill SSF involvera hela Schacksverige – Tillsammans gör vi Sverige klimatsmartare. Policyn är frivillig, och SSF ger vid behov stöd till föreningarnas klimat arbete.

Schack är en klimatvänlig sysselsättning och klimatpolicyn är inte avancerad, utan ska vara lätt för klubbarna att implementera.

Anslutna föreningar ska:
§1 Sträva efter att följa de nationella svenska klimatmålen
§2 Ta klimathänsyn vid resor (kollektivtrafik eller samåkning)
§3 Klimatkompensera för de flygresor som ej kan undvikas
§4 Om möjligt ha ett grönt elavtal
§5 Sopsortera om möjligt och undvika engångsartiklar
§6 Efterfråga klimatvänliga alternativ vid inköp
§7 Om möjligt låna in och ut material till andra föreningar
§8 Årligen följa upp föreningens klimatarbete

SSF upprätthåller en lista över anslutna klubbar. Klubbar som vill ansluta sig till klimatpolicyn kontaktar Axel Smith axel.smith@schack.se eller Ofelia Thörnqvist ofelia.thornqvist@schack.se

Anslutna klubbar

Linköpings ASS 2022-08-25

Lunds ASK 2022-09-08