Nya idébanken för att få fler medlemmar till din schackklubb

Publicerad 14 augusti, 2022 av Ingemar Falk

Här får du goda råd och tips hur du kan få din schackklubb att växa. Foto: Lars OA Hedlund

En av svenskt schacks stora utmaningar de kommande åren är att öka antalet medlemmar i schackklubbarna runt om i Sverige. Det rör sig om att få tillbaka alla medlemmar som försvann under pandemin, och få alla de som blivit nyfikna på schack under de senaste åren att gå med i en klubb för att spela också.

Vid de senaste årens distriktskonferenser har det kommit en mängd olika förslag för att locka nya spelare och schackintresserade.

Angelica Lindberg och Tomas Silfver. Foto: Lars OA Hedlund

Tomas Silfver och Angelica Lindberg i klubbschackkommittén har därför sammanställt dem i ett dokument som du kan ladda ner här eller läsa här nedan:

Idébank för schackklubbar

ÖPPET HUS
För nybörjare och schackintresserade där man kan pröva på att spela schack.

NYBÖRJARKURSER
Anordnad av schackklubb
Nybörjarkurs i ABF:s eller i något annat studieförbunds regi. Kan ge studiecirkelarvode (ersättning) till den som leder den eller inkomster till klubben om man vill skänka bort arvodet.
Försöka ha nybörjarkurser på bibliotek eller på universitet och högskolor.
Se till att det finns ett schackspel i lokalerna där intresserade kan sitta och spela.

SCHACKAKTIVITETER
Turneringar för nybörjare utan elotal. Någonting som varit populärt de gånger som det har arrangerats i Stockholmsområdet.
Ha simultanuppvisningar med nybörjare.
Ha en schackkväll med olika aktiviteter, till exempel nybörjare eller en föreläsning 17-19 och tävlingsspel 19-24.

BEMÖTANDE
Viktigt med att ha ett bra bemötande och välkomnande av nya spelare som kommer till klubben.
Utse någon som kan vara ansvarig för nya medlemmar när de kommer till klubblokalen.
Ha ett ”välkomstpaket” för nya medlemmar.

ANNAT SCHACKFRÄMJANDE
Samarbete med skolor.
Evenemang i gallerior, torg och liknande för att göra reklam för schack. Se till att det finns informationsmaterial till hands vid externa evenemang för de som vill veta mer om den lokala schackklubben.
Anordna sociala sammankomster, till exempel restaurangbesök.
De går även att finns på följande länk: Idébank för schackklubbar.

Har du egna idéer och tips som du vill dela med dig av kan du kontakta Tomas Silfver tomas.silfver@schack.se 0768-071960 eller Angelica Lindberg angelica.lindberg@schack.se 070 – 7270357 i Klubbschackkommittén!

Dokumentet: Idébank för schackklubbar