jan 052019
 

GM Murali Karthikeyan är en av 27 indier som deltar i Rilton. Foto: Lars OA Hedlund.

Nu när Rilton Cup går in på sin sista dag kan de vara lämpligt att sammanställa lite deltagarstatistik, som exempelvis de olika nationaliteter som deltar i turneringen. Det är nämligen långt ifrån bara svenskar och faktum är att den svenska respresentationen, åtminstone i huvudturneringen, kan te sig ganska blygsam.

Det är dock alltjämt så att Sverige har flest deltagare, även i Rilton Cup men endast med en liten marginal. Totalt var 161 en spelare anmäld till start varav 28 är svenskar och nästbäst var Indien med 25 deltagare anmälda. En av dessa dök dock inte upp så 24 är antalet startande indier.

Indien har haft stora delegationer i Rilton Cup de senaste åren och det är glädjande att denna schackjätte i vardande har fattat ett sådant tycke för turneringen.

Den nation som har tredje bästa representationen i Rilton Cup är Norge med 16 startande och därefter kommer Tyskland med 14 och Ryssland med elva startande.

Sett till titelfördelningen så var 125 av de 161 anmälda spelarna titelspelare, vilket ger en bra indikation om den höga nivån på turneringen. 26 av dessa är GM, fem WGM, 34 är IM och fyra WIM, 41 är FM och sju WFM och slutligen åtta CM.

I Rilton Elo var 153 spelare anmälda till start vara 94 var svenskar och följaktligen 59 utländska spelare vilket måste anses vara en bra siffra. Av dessa 59 kommer nio från Tyskland, fem var från Norge och Finland samt fyra var från Lettland och Spanien.

I Rilton 1800 är 78 av de 87 anmälda svenskar, medan tre spelare var kommer från Danmark och Finland, två ryssar och en holländare.

Sett på det hela kommer alltså 200 av de nästan 400 deltagarna från Sverige, totalt 27 kommer från Indien, 23 från Tyskland och 21 från Norge.

Rilton Cups hemsida