maj 242019
 

Sveriges Schackförbunds kongress hålls söndag 7 juli kl 10.00 på Hotel Bolinder Munktell i samband med SM-tävlingarna i Eskilstuna. Omedelbart efter kongressen genomförs ett seminarium om nätschack och hur vi på bästa sätt ska ta tillvara denna möjlighet.

Kongresshandlingarna är utskickade till distrikten. Föreningar som önskar verksamhetsberättelsen sig tillsänd kontaktar kansliet.

Kongresshandlingar 2019
Verksamhetsberättelse 2018