Online-SM, veteraner 65+

9-ronders Swiss-turnering. Betänketid 10 minuter + 5 sekunder. Öppen för veteraner, 65 år eller äldre. Bland deltagarna kommer också en prislista för veteran 75+ att plockas ut.Observera att man måste […]

Online-SM, veteraner 50

9-ronders Swiss-turnering. Betänketid 10 minuter + 5 sekunder. Öppen för veteraner, 50 år eller äldre.Bland deltagarna kommer också en prislista för veteran 75+ att plockas ut.Observera att man måste vara […]