Recurring

Ungdoms-NM, Helsingborg

Avgörs 25–28 augusti.
Klasser: U11, U13, U15, U17 och U-20.
Två spelare från varje land får vara ned i de olika klasserna.

Recurring

Ungdoms-NM, Helsingborg

Avgörs 25–28 augusti.
Klasser: U11, U13, U15, U17 och U-20.
Två spelare från varje land får vara ned i de olika klasserna.

Recurring

Ungdoms-NM, Helsingborg

Avgörs 25–28 augusti.
Klasser: U11, U13, U15, U17 och U-20.
Två spelare från varje land får vara ned i de olika klasserna.

Recurring

Ungdoms-NM, Helsingborg

Avgörs 25–28 augusti.
Klasser: U11, U13, U15, U17 och U-20.
Två spelare från varje land får vara ned i de olika klasserna.