Dec 102017
 

Sveriges Schackförbunds mångårige ordförande Christer Wänéus har gått bort. Han avled den 6 december. Wänéus som föddes 20 april 1936 arbetade civilt som polis och valdes till ordförande i SSF vid en extra kongress i Karlstad år 1977. Han satt på posten till millennieskiftet, i hela 23 år, då han avgick och ersattes av Ingvar Carlsson.

Vid kongressen i Örebro 2000 valdes Christer Wänéus till hedersordförande i Sveriges schackförbund. Han var president i det nordiska schackförbundet 1977-1979 samt 1989-1992 och zonpresident 1990-1994.

Christer Wänéus blev 81 år gammal.