okt 312018
 

Sveriges Schackförbund inbjuder distrikten till ett informations- och arbetsmöte i Hallsberg den 26-27/1 2019. Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av Sveriges Schackförbunds uppdrag (vad ska prioriteras) och en samsyn på samverkan mellan förbund, distrikt och klubbar. Resultatet av mötet kommer att ligga till grund för en proposition från styrelsen till förbundets kongress i Eskilstuna 2019.

PROGRAM

Lördag 26/1 Söndag 27/1
14.00 Kaffe m smörgås 09.00 Möte
14.30 Möte 12.00 Lunch
19.00 Middag 13.00 Möte
14.00 Avslutning


Deltagaravgifter för de två första deltagarna från ett distrikt:
Boende i dubbelrum                 350 kr
Boende i enkelrum                    550 kr
SSF ersätter resekostnader. Resor sker på billigaste sätt om inte tidsförlusten är betydande.

Deltagaravgifter för deltagare tre, fyra osv från ett distrikt:
Boende i dubbelrum                 950 kr
Boende i enkelrum                    1.250 kr
SSF ersätter inte resekostnader.

Anmälan senast 14/1 2019, till kansliet@schack.se med namn, distrikt, rumstyp och ev födoämnesallergier.